Genel SağlıkHABERLER

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜMÜ BURSLU ÖĞRENİM GÖRECEK

Bu yıl, Koç Üniversitesi’nin yeni kurulan Tıp Fakültesi’nde tüm öğrenciler burslu öğrenim görecek. Türkiye’de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla kurulan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, seçilmiş öğretim kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet vermeyi ön plana alan, tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan evrensel standartlarda eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedefliyor.

2010-2011 eğitimin döneminde ilk olarak 40 öğrenci alacak olan Tıp Fakültesinde öğrencilerin 20’si tam 20’si yarım burslu olarak öğrenim görecek. İngilizce verilecek olan tıp eğitiminin ilk üç yılı Rumeli Feneri Kampüsü’nde gerçekleştirilirken, sonraki yıllara yayılan klinik ağırlıklı eğitim, inşaatı yakında tamamlanacak olan Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde verilecek. Ek olarak öğrencilere üniversitenin çeşitli laboratuar ve kliniklerinde araştırmalara katılma olanağı sağlanacak ve teşvik edilecek.

Eğitim dili İngilizce olacak

Hazırlık sınıfı hariç eğitim süresi altı yıl olacak olan Tıp Fakültesi’nde ilk yıl çekirdek eğitim programına ek olarak tıpla ilgili kurs ve seminerlere yer verilecek. İkinci ve üçüncü yıllardan itibaren entegre programla temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konuları sunulacak. Dördüncü ve beşinci yıllarda öğrenciler uygulamalı staj eğitimiyle hastalıkların tanı ve tedavisi üzerinde çalışacak. Altıncı yılda ise hastanede mezuniyet öncesi intern olarak, gözetim altındaki hastaların bakımında görev ve sorumluluk alacak ve eğitimlerini tamamlayacaklar.

Türkiye’nin en yeni Tıp Fakültesi olarak 2010–2011 eğitim yılında ilk öğrencilerle öğretime başlamanın heyecanı içinde olduklarını belirten Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan, hedeflerini şöyle anlatıyor: “Dinamik ve yenilikçi eğitim anlayışıyla, araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen bir Tıp Fakültesi olmayı hedefliyoruz. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini, 21. yüzyılın sağlık sorunlarına eğilen ve bilimin yol göstericiliğinde tıbbi çözümler üretebilen doktorlar olarak yetiştirmek en büyük amacımız.”

Araştırmacı Doktorları Yetiştirmek

İlk günden itibaren Tıp Fakültesi öğrencilerini temel ve teorik alanlarda araştırmaya yönlendireceklerini belirten Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Şevket Ruacan ise en önemli farklarının araştırmacı hekim kimliğine önem vermeleri olduğunu belirtiyor. fizik, fen bilimleri, kimya, moleküler biyoloji, genetik gibi temel bilimlerle ve mühendislik dallarıyla yakın çalışma içinde olmayı amaçladıklarını kaydeden Prof Dr. Şevket Ruacan, kısa bir süre sonra 250 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin de yapılacağını belirtiyor. Modern donanımlı hastanenin, herkesin yararlanabileceği, çevreye hizmet verebilecek bir yapıda tasarlandığını ifade eden Prof. Dr. Ruacan, “Eğitim açısından ülkemizdeki tüm sağlık kuruluşlarını önemsiyoruz. Öğrencilerimizin içinde yaşadıkları toplumu tanımaları, toplumun sorunlarını öğrenmeleri, araştırma ve eğitimle sıkıntılara çözüm bulmaları bizim için çok önemli” diye konuşuyor.