Genel SağlıkHABERLER

TTB ÜYESİ HEKİM ARKADAŞLARA

Sağlık hizmetleri her insan için erişilebilir ve ücretsiz olmalıdır.

Sağlık çalışanları hak ettikleri ücret ve özlük haklarına sahip olmalıdır.

Bu iki koşul bir arada olduğu sürece gerçekçi bir talep olabilir ve varlığını sürdürebilir.

TTB’nin meslek örgütü olarak (çağdaş – ilerici – demokrat – sosyalist v.s.) kamu hizmeti veren hekimlerin muayenehane açabilmelerinin mücadelesini vererek başarıya ulaşması kendi ilkeleri ( ? ) ile ne ölçüde bağdaşmaktadır. Muayenehaneler hem ücretsiz erişilebilir sağlık hizmetlerinin, hem de sağlık çalışanlarının özlük hakları mücadelesinin sonu olmuştur. Eğer devekuşu değilseler muayenehanelerin yasal rüşvet alma ofisleri olduğunu görürler. Kamu hizmeti verenlerin muayenehane açmaları, kamu kaynaklarının kişisel çıkar uğruna pazarlandığı yasal alanlar oluşturmaktır. Kamu hastanesinde çalışan bir hekimin muayenehanesine başvuranların temel beklentisi de kamusal alandaki ayrıcalıktan yararlanmaktır. Bu ayrıcalığın kamu hekimlerince pazarlanmasının, çalışma özgürlüğü, özlük haklarımızın kazanımında bir gereklilik, sağlıkta taşeronlaşmanın, sağlığın özelleştirilmesinin mücadelesi gibi konularla açıklanmaya çalışılması ise komediden de öte riyakarlıktır. TTB’ den bundan sonra beklenen insanca yaşam peşinde ko

şan, öğretmenler adına mesai sonrası özel ders vermeleri veya dershanelerde çalışabilmeleri için, gümrük memurlarına özel ofis açabilmeleri için, hakim ve savcılara özel hukuk büroları açmaları için, tapu memurlarına özel ofis açabilmeleri için Danıştay’a dava açmaları yada en azından yöntem göstermeleridir.

TTB, gösterdiği çabalarla üniversite hastanelerindeki pazarlama ofislerine de anayasal güvence sağlamış durumdadır.

TTB, sosyal hukuk devleti ilkelerine sahip çıkan ve özveri ile çalışan kamu emekçisi hekimleri ve diğer sağlık personelini acımasız liberal politikaların oyuncağı haline getirmiş, özlük haklarımızın kazanımı konusunda haklı mücadelemize inanılmaz bir darbe vurmuştur. Bundan böyle özlük haklarımızı, hastane performansı yerine muayenehane performansı belirleyecektir. Elde edilen başarı küçümsenecek gibi değildir!

Kendisini gerçekten emeğin yanında hisseden, kişisel çıkar sağlama ötesinde, her insan için erişilebilir ve parasız sağlık hakkını savunan, özlük hakları mücadelesinin onurlu ve tüm sağlık çalışanlarının bir bütün halinde olması durumunda elde edilebileceğine inanan tüm hekimleri, TTB’liğine ilkelerini hatırlatmak için üyeliklerini askıya alma yönünde düşünmeye davet ederim.

İlkeleri olmayan yada şartlara göre tavır değiştiren hiçbir mücadele başarılı olamaz.

Dr. Mehmet Ali Önelge