HASTANEDE ÖZEL MUAYENE DÖNEMİ

Maliye Bakanı Unakıtan devlet hastanelerinde doktorlara 16’dan sonra özel muayene hakkı verileceğini söyledi

Unakıtan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2003 yılı Bütçe Tasarısı’nın maddeleri üzerindeki görüşmelerde, yeşil kart kullanımının istismar edildiğini, ihtiyacı olmayan, hatta zengin kişilerin bile buna başvurduğunu belirterek, bir kart ile çok sayıda kişinin hatta cinsiyeti farklı kişilerin bile sağlık hizmeti aldığını kaydetti. Unakıtan, sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı kişilerin bile yeşil kart kullandığının tespit edildiğini bildirdi.

DEVLET HASTANELERİNDE DE ÖZEL MUAYENE

Bütçe Tasarısı’na konulan bir hükümle, devlet hastanelerinde çalışan doktorlara da saat 16.00’dan sonra hastanede özel muayene hakkı getiriliyor.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı talep ve hizmet özellikleri dikkate alarak eğitim hastaneleri ile en az 100 yataklı hastanelerde şef, şef yardımcısı ve uzmanlar tarafından acil vakalar hariç saat 16.00’dan sonra mesai saatleri dışında özel sağlık hizmeti verebilecek. Bu hizmetlerden elde edilecek ücretler, döner sermayeye gelir kaydedilecek. Bu gelirden, görev alacak personele yapılacak ek ödemelerin oranı, Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek.

Ancak, özel sağlık hizmeti veren personele 1 ayda yapılacak ek ödeme tutarı, dışarıda özel muayenehanesi olmayan doktorlar için aylığının yüzde 300’ünü, özel muayenehanesi olan doktorlar için ise yüzde 100’ünü geçemeyecek. Bunun dışında kalan sağlık personeli için uygulanacak azami oran ise yüzde 20 olacak.

Öte yandan, tasarının görüşmeleri sırasında verilen bir önergeyle Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan personele de döner sermayeden yüzde 2 pay verilmesi kararlaştırıldı. Halen bütçeye gelir kaydedilen Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsatlandırma bedelleri de bakanlığın kullanımına bırakıldı.

Merkez Bankası da memnun

Bir başka önergeyle de Merkez Bankası’nın piyasadan daha fazla likidite çekebilmesi amacıyla çıkarılacak likidite senetlerine veya bu mahiyette düzenlenecek kağıtların faiz ve ana para ödemeleri ve bunlarla ilgili işlemler her türlü vergi, resim, harç ve fon kesintisinden istisna tutulacak. Halen piyasada 12 katrilyon lira fazla likidite bulunduğunu kaydeden Merkez Bankası yetkilileri, bu düzenlemeyle piyasadan daha kolay ve daha fazla likidite çekebileceklerini belirti. Yetkililer, “Daha yüksek vergi, daha fazla faiz demek” açıklamasında bulundu.

ARAÇ ALIMLARINDA KOLAYLIK

Bir diğer değişiklikle, Emniyet ve Adalet teşkilatına hibe ve diğer yollarla araç alımı konusunda kolaylık getirilirken, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nün acil durumlarda kullanmak üzere tıbbi donanımlı 164 ambulans almasına imkan sağlandı.

Yeşil kartta istismara son

Maliye Bakanı Unakıtan, “Yeşil kartları gözden geçireceğiz. Karne haline getireceğiz. Kullanan kişilerin bunu gerçekten hak edip etmediklerine bakacağız. MERNİS Projesi ile kart sahibinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olup olmadığını da anlayacağız. Bu şekilde istismar ve israfı önleyeceğiyiz” dedi. Unakıtan, bütçeye yeşil kartlı hastaların tedavi masraflarının karşılanması amacıyla 510 trilyon lira konduğunu söyledi. VAKİT