KİLOLAR MEME KANSERİNDE ETKİLİ

Her 10 kadından birinin yakalandığı meme kanserinin oluşumunda, fazla kiloların da ciddi bir etkisi olduğu kanıtlandı

Fazla kiloların, menopoz döneminden sonra meme kanseri riskini 2 kat artırdığını belirten uzmanlar, et ve süt ürünleri gibi yüksek yağ içeren yiyeceklerin tüketilmesi ile meme kanseri riski arasında pozitif bir ilişki olduğunu söylediler.

Kadınlarda görülen kanserlerin beşte birini oluşturan meme kanserinin, menopozdan sonra artışında fazla kilolar çok önemli rol oynuyor. Araştırmalar fazla kiloların, meme kanserinin menopoz sonrasında görülme riskini 2 kat artırdığını gösteriyor. Ülkemizde her üç kadından birinin şişman olduğunu ifade eden Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Haluk Onat, menopoz öncesi dönemde, şişmanlarda meme kanserinin daha az görüldüğüne, hatta zayıflarda daha fazla olduğuna dikkat çekerek, “Meme kanseri, üst sosyal gruplarda daha sık görülmektedir. Bu gruptaki daha fazla yağ ve kalori alımı olması ile ilişkisi düşünülmüştür. Alınan yağ miktarı mı yoksa kalori miktarı mı önemlidir. Karşı görüşler vardır. Bunun yanında yağın kendisinden ziyade, yiyecek grupları ile ilgili yapılan kontrollü çalışmalarda, et ve süt ürünleri gibi yüksek yağ içeren yiyeceklerin tüketilmesi ile meme kanseri riski arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Diğer taraftan bitkisel gıdalarla beslenen kadınlarda, meme kanseri eğilimi daha az bulunmuştur. Ayrıca günlük alkol alım miktarı artışı ile risk artışı arasında ilişki vardır. Günde 15 gram ve üstü alkol alımı, alkol içmeyenlere göre meme kanseri riskini yüzde 50 artırır. Aktif sigara içenlerde risk artışı görülmemiş, ancak pasif sigara dumanına maruz kalanlarda yani örneğin eşi sigara içenlerde veya iş yerinde sigara içiliyorsa bu kadınlarda riskin arttığı bildirilmiştir” dedi.

Menopozda hormon kullanımının da meme kanseri riskini artıran faktörler arasında yer aldığını ifade eden Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Haluk Onat, “Görülen tüm meme kanserleri arasında ırsi meme kanseri yüzde 15’i kapsamaktadır. Bu oranda kalıtımın önemi vardır, ama genel olarak kalıtımsal bir hastalık denemez. Kalıtımsal meme kanseri birinci ve ikinci derece akrabalarda meme kanseri, over rahim kanseri olan kadınlarda ve özellikle bu ailelerde görülen meme kanserinin, genç yaşlarda oluşması durumunda şüphe edilmelidir. Kalıtımsal meme kanseri ile ilgili genler saptanmıştır. 300 kadından biri bu geni taşımaktadır. Tüm meme kanseri olmuş kadınların ancak yüzde 4’ünde bu gen mevcuttur. Bu genleri mevcut olan bir kadında, 80 yaşından önce meme kanseri olma olasılığı yüzde 85 olup, bu kadınların yarısında 50 yaşından önce meme kanseri oluşmaktadır” diye konuştu.