Genel SağlıkHABERLER

KALP RİTMİNİZ HAYATINIZIN RİTMİNİ BOZMASIN

Kalp ritmi bozukluğu yani aritmi her yaşta görülebilen bir rahatsızlıktır. Kalp hastalıkları ile bağlantılı olabileceği gibi, herhangi bir sağlık problemi yaşamayan kişilerde de görülebilmektedir. Ciddi kalp rahatsızlıklarına neden olabilecek aritmiye erken dönemde müdahale etmek hayat kurtarıcıdır. Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Erol Sağatlı, aritmi ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Kalp erişkin bir kişide dakikada 60- 100 defa atar

Kalp hızı, kalbin dakikadaki atım sayısıdır. Bu hızın 60′ın altına düşmesi “bradikardi” 100′ün üzerine çıkması ise “taşikardi” olarak tanımlanır. Aritmideki nabzın kendi içinde bir düzeni olabileceği gibi tamamen düzensiz de olabilir.

Kalp normal elektriksel aktivitesini kendisi üretir ve işbölümüne uygun olarak kalp dokusu içinde yayılmasına sağlar. Elektriksel aktivitenin üretilmesi ve yayılması kalp kasının kapakların ve kan akımının düzenli bir şekilde bir bütün olarak çalışması için gereklidir. Kalbin atımlarının düzenliliğinin bozulmasına aritmi denir. Aritmiler kalbin uyarılması ya da uyarıların ileti sisteminde meydana gelen bozukluklar sonucu ortaya çıkar.

Sağlıklı kalbe de dikkat!

Aritmi, kalp kası hastalıkları, kanlanma bozukluğu, kalp kapak hastalıkları, kalbi saran zar (perikard) hastalıkları, arteryel veya pulmoner hipertansiyon gibi nedenler, doğuştan kalp hastalıkları, ilaçlar, elektrolit dengesizlikleri, oksijen azlığı, psikolojik faktörler, nörolojik olaylar ve hastalıklar, tiroid bezinin fazla çalışması, alkol ve kahve gibi içeceklere bağlı ortaya çıkabildiği gibi, normal ve sağlıklı kalplerde de görülebilir.

Nefes darlığı, baş dönmesi ve güçsüzlük hissi olabilir

Aritmiler herhangi bir şikayete neden olmadan seyredebilir, bazen de değişen derecelerde şikayetler olabilmektedir. Bu şikayetler; kuş kanat çırpıyormuş gibi ya da kalbin durup devam ediyormuş gibi tanımlanabilir. Göğüste veya boyunda vuruntu hissi, baş dönmesi, nefes darlığı, güçsüzlük veya yorgunluk hissi, göğüste rahatsızlık duyulmaktadır. Aritmiler bazen de şok, bayılma, sara nöbetleri, geçici görme-konuşma bozuklukları, arteryel emboli (pıhtı) ve inme, kalp yetmezliği ve göğüs ağrısı atakları gibi çok önemli tablolara neden olabilmektedirler.

Aritmilerin tanısında hastanın öyküsü oldukça önemlidir

Aritminin ve aritmiye sebep olabilecek durumların belgelenmesi tedavinin belirlenmesi için çok önemlidir. Öncelikle hastalıktan şüpheleniyorsa kardiyoloji uzmanına başvurmak gerekir. Hastanın şikayetleri ve yapılacak fizik muayene sonrasında bazı tetkikler istenir. Elektrokardiyografi (EKG) bunların başında gelir. Bunun dışında 24 saat boyunca kalp ritmini ölçen holter cihazıyla gerekli inceleme yapılır. Daha uzun sürmesi istenen kalp ritim kayıtları için event recorder cihazı kullanılır. Ayrıca yapılacak kan testleri ile kandaki mineraller, tiroid hormonları, kan sayımları incelenir. Gerekirse hastanın efor durumu incelenir ve efor testleri yapılır.

İlaç tedavisinin dozu önemlidir

Tedavi sırasında verilen ilaçlar dikkatli seçilmelidir. Aksi takdirde yan etkileri fazla olan bu ilaçlar aritmiyi artırabilir. Dozun tespitinde sürekli doktor kontrolü ve EKG testleri kullanılmalıdır. İlaç tedavisi dışında gerekli görüldüğünde kalbi normal ritmine döndürmek için acil durumlarda doktorlar tarafından göğüs duvarına uygulanan “kardiyoversion” denilen elektirik şoku uygulanabilmektedir. Ayrıca kalp pili takılması, kalp içi defibrilatör, girişimsel yöntemle kasıktan girilerek kalbin elektrik sistemini kontrol edilmesi sağlayan elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon diğer tedavi yöntemleridir.