Genel SağlıkHABERLER

KALP RİTM BOZUKLUĞU ANİ ÖLÜM NEDENİ

Kalbe bağlı ani ölümlerin büyük bölümüne, kalpteki ritim bozukluklarının neden olduğu belirtildi.

Öldürücü ritm bozukluklarını tetikleyen en yaygın faktör, kalp adalesi rahatsızlığı. En yüksek risk faktörleri arasında da hipertansiyon, yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı ve sigara kullanımı yeralıyor.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihangir Uyan, gelişmiş ülkelerde en yaygın ölüm nedeninin kardiyovasküler (kalp-damar hastalıkları) kökenli olduğunu belirterek, “Kalbe bağlı ani ölümler ise kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 50’sini oluşturur” dedi.

Ritim bozukluklarına bağlı ölüm riski taşıyan hastaların belirlenmesinde önemli mesafeler kaydedildiğini anlatan Prof. Dr.Uyan, “Böyle riskli hastalarda geleneksel ilaç tedavisi yerine şoklayıcı kalp pili (ICD) kullanılmasının daha etkili olduğu son zamanlarda yapılan araştırmalarla belirlenmiştir” dedi. Uyan, öldürücü ritim bozukluklarını tetikleyen en yaygın faktörün ise kalp adalesi rahatsızlığı olduğunu vurgulayarak, “Hipertansiyon, yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı ve sigara kullanımı da yüksek risk faktörleridir” diye konuştu.