İSTANBUL’U NÜKLEER, BİYOLOJİK VE KİMYASAL KİRLENMELERDEN DEKONTAMİNASYON ARACI ARINDIRACAK!

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), olası bir nükleer, biyolojik veya kimyasal (NBC) kirlenme sonrası kullanılmak üzere, dünya ülkeleri tarafından halihazırda kullanılmakta olan en gelişmiş teknolojiye sahip dekontaminasyon (arındırma) sistemini İstanbul’a kazandırdı.

Bir nükleer, biyolojik veya kimyasal (NBC) kirlenme sonrası her türlü canlı, araç-gereç ve bina ile arazinin vakit geçirilmeden dekontaminasyon (Arındırma) işlemine tabi tutulması gereğinden hareketle geliştirilen Dekontaminasyon Sistemi, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık (İSMEP) Projesi kapsamında İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nün bünyesine katıldı.

Söz konusu sistem, doğal afet, yangın, endüstriyel kirlenme, kitle imha silahları ile yapılan terör eylemleri sonrasında; kazazede, personel, kıyafet, teçhizat, hassas cihazlar, araç, gereç, arazi, yol, bina iç ve dış kısımları, her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarının nükleer, biyolojik, kimyasal maddelerden arındırılması için kullanılacak.

Dekontaminasyon Sistemi mevcut diğer sistemlerden ayıran en belirgin özellik, vakum arıtma teknolojisi kullanarak hassas materyallerin (her türlü elektronik ve teknolojik sistemler dahil) arındırma işlemini yapabilmesi… Ayrıca Dekon Mekiği ile kara, hava ve deniz araçlarının iç kısımları ve bunların elektronik panellerinin de arındırması yapılabiliyor.

Tam donanımlı olan Dekontaminasyon Sistemindeki her bir bağımsız konteyner modül, harici yakıt nakline ve diğer operasyon materyallerine (su ve dekontaminasyon ajanları) ihtiyaç duymadan en az bir saat boyunca gerekli dekontaminasyon operasyonlarını gerçekleştirebiliyor.

Bu özellik bilinen diğer mevcut dekontaminasyon sistemlerinde bulunmuyor.

3 eğitimli personelin 20 dakika içerisinde tüm istasyonları kurabileceği şekilde üretilmiş ve tasarlanmış olan Dekontaminasyon Sistemi, üzerindeki entegre hidrolik vinç sayesinde harici başka kaldırma ekipmanlarına ihtiyaç duymadan, komple sistemin bağımsız olarak kullanımına ve operasyon sırasında gerekli olan fonksiyonları yerine getirme yeteneğine sahip bulunuyor.

Dekontaminasyon Sisteminin temel görevleri:

• Kişi dekontaminasyonu (arındırma),
• Kişisel NBC koruyucu elbise ve kişisel ekipmanların dekontaminasyonu,
• Hassas materyal dekontaminasyonu (her türlü elektronik ekipman dahil),
• Büyük kara araçların dekontaminasyonu (Her türlü büyük kara araçları),
• Hava araçlarının dekontaminasyonu,
• Kara ve hava araçlarının iç kısımlarının dekontaminasyonu,
• Yol, arazi, tesisler ve tesisatların dekontaminasyonu

Bunun yanı sıra sistem, destekleyici görevler (hijyen, yangınla mücadele ve su nakli) için kullanılacak gerekli ekipmanlara da sahiptir ve gerek duyulduğu takdirde, ilave bir yapı iskelesine ihtiyaç duyulmadan yüksekliği 10 metreyi geçen her türlü araç, uçak, yapı ve tesis dekontaminasyonunu da gerçekleştirilebilmektedir.