İŞİTME ÖZÜRLÜ VATANDAŞIMIZA İŞİTME CİHAZI

İstanbul Büyükşehİr Belediyesi-Özürlüler Merkezi, 138 işitme özürlü vatandaşımıza işitme cihazı dağıtacak.

16 Ocak 2OO3 – Perşembe günü, saat; 14.00’de Taksim Metro Tanıtım Merkezi’nde yapılacak dağıtım töreninde, 5 işitme özürlü vatandaşımızın işitme cihazını Başkan Gürtuna verecek.

Özürlü vatandaşlarımıza sağladığı özel kullanım malzemeleri ile onların yürüyen ayağı ve işiten kulağı olan İstanbul Özürlüler Merkezi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ülkemizdeki özürlülere ilişkin yapılan araştırmalara göre, özürlülerin büyük bir bölümünün yeterli eğitim olanaklarından yoksun olduğu görülmüştür. Bunda, bireyi oldukları ailelerin gelir seviyesinin düşük olması da önemli bir etkendir. Kullanmak zorunda oldukları yardımcı malzemelerin fiyatının, gelir seviyeleriyle ters orantılı olması, özürlülerin neredeyse sosyal hayâtın tamamen dışında kalmaları sonucunu doğurmaktadır.
İstanbul Özürlüler Merkezi, bu olumsuz tablo karşısında her yıl, ortopedik özürlülere ‘tekerlekli sandalye’, işitme engellilere ‘işitme cihazı’, çok miktarda felçli hastaya “hasta pedi” ve görme özürlülere ‘beyaz baston’ gibi bir çok yardımlarda bulunmaktadır.

Merkez; özürlülerin topluma katkıda bulunmaların” sağlamak, kapasitelerini geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek toplumsal gelişmelerden pay almalarını sağlamak, bağımsızlaşmalarına destek olmak, bakım ve korunmaya ihtiyacı olan özürlülerin insanca özel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmek ve toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlamaya yönelik olarak çalışmaktadır.

Bu çerçevede, merkeze gelen 2002 yılı talepleri doğrultusunda 300 adet işitme cihazı 2003 yılı içinde işitme özürlülere dağıtılacak.

İşitme cihazı dağıtım töreninde işitme engelliler tarafından halk oyunu gösterileri sergilenecek, pandomim gösterisi sunulacak ve davetlilere çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Kaynak : İBB