Genel SağlıkHABERLER

İLAÇ VE HUKUK KONUSUNU MASAYA YATIRIYOR

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi sağlık alanında çok kritik bir konuyu masaya yatırıyor. I. Ulusal Sağlık Hukuku “Klinik Araştırmalar ve İlaç Hukuku” Sempozyumu 4 Mayıs Cumartesi günü 09:30-18:00 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Sempozyumda, Sağlık Hukuku ve özellikle İlaç Hukuku alanında yaşanan gelişme ve tartışmalar gerek akademisyenler gerekse uygulayıcılar tarafından ele alınacak.

YENİ İLAÇ VE KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN ÖZEL OTURUM

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Ali Güzel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyumda,Türk Ceza Kanunu’nda yer alan, ilaçların geliştirilme ve yan etkilerinin belirlenmesi bakımından klinik araştırmalar, bu araştırmalar sırasında Sağlık Bakanlığı, Etik Kurullar ve ilaç firmalarının üstlendikleri roller, suçlar konusundaki görüş ve öneriler hem akademisyenler hem de Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilaç firması temsilcileri ve İstanbul Barosu’ndan avukatlar tarafından bilimsel bir platformda tartışılacak.

Sempozyumda, Prof. Dr. İlker Kanzık, “Yeni İlaç Geliştirme Süreci veKlinik Araştırmalar”, Doç. Dr. Fulya İlçin Gönenç “Klinik İlaç Araştırmalarında Sağlık Bakanlığı ve Etik Kurulların Rolü”, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Hamide Tacir “Sağlık Alanında Temel Haklar ve İlaca Erişim Hakkı” ve Prof. Dr. Turan Yıldırım ise “İlaca Ulaşımda İdarenin Denetim Yolları” konularında tebliğ sunacak.

Klinik araştırmalar ve ilacın piyasaya sürülmesinden sonra Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetiminin ve bu sürecin ilaç firmalarının gözünden nasıl görüldüğünün değerlendirileceği sempozyumun ikinci oturumunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanı Hilal İlbars tarafından “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda Klinik İlaç Araştırmalarının Değerlendirilmesi”, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Kuruca tarafından “Türkiye’de İlaç Geri Ödeme Sistemi” ve ilaç firmalarını temsilen Bilim İlaç’tan Nezihe İçduygu tarafından “İlaç Sanayi Gözüyle Mevzuat Kaynaklı Güncel Gelişmeler” konularında tebliğ sunulacak.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Ali Güzel’in başkanlığında gerçekleştirilecek sempozyumun üçüncü ve son oturumunda ise klinik araştırmalar ve ilacın piyasaya sürülmesi sırasında ortaya çıkabilecek olan ceza hukuku ve tazminat sorumluluğu konuları, “İlaç Üretimi ve Kullanılması Sırasındaki Hatalardan İlaç Üreticilerinin, Hekimin ve Eczacının Özel Hukuk Sorumluluğu” başlığı altında Prof. Dr. Pervin Somer, “İnsan Üzerinde Bilimsel Deney ve Deneme Suçları” başlığı altında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Aysun Altunkaş, “Türk Ceza Hukukunda İlaç Sektörünü İlgilendiren Suçlar (TCK m. 186-187)” başlığı altında Prof. Dr.Hamide Zafer, “Klinik Araştırmalar ve Tedavi Amaçlı Denemeye Dava Yoluyla Erişim” başlığı altında Av. Sunay Akyıldız tarafından değerlendirilecek.