Genel SağlıkHABERLER

İÇME-KULLANMA SUYU İZLENECEK

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri’nce bildirilen içme-kullanma sularının klorlama durumu ve analiz sonuçlarını kayıt altına alarak sürekli izleyecek.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce il valiliklerine gönderilen genelgede, Avrupa Birliği’ne (AB) uyum kapsamında hazırlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”e göre tüm içme-kullanma sularının belirlenen esaslar çerçevesinde denetimlerinin, numuneler alınarak analizlerinin yapılması ve bir kayıt sistemi oluşturularak sürekli izlenmesi gerektiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, bakanlık kayıt sistemi olan “TSİM” ortamından yararlanılarak “kayıt sistemi” oluşturulması çalışmalarına başlandığı bildirilen genelgede, kayıtların, form oluşturma aşamaları tamamlanınca TSİM ortamına aktarılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili “Sularda Yıllık Klorlama ve İzleme Formu”, “Belediyelik Yerlerde İçme-Kullanma Suları İzleme ve Klorlama Envanteri”, “Belediyelik Yerler Dışındaki Yerler İçin İçme-Kullanma Suları İzleme ve Klorlama Envanteri” formları oluşturuldu. İl sağlık müdürlüklerine gönderilen formların eksiksiz doldurulması ve 14 Eylül 2005’e kadar internet aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi istendi.

YIL BOYUNCA İZLENECEK

Genelgeye göre, formların hazırlanması, elektronik ortama aktarılması için il sağlık müdürlüklerindeki gıda ve kontrol şube müdürlüklerince 2 kişi görevlendirilecek, veriler hazırlanırken formda hiçbir değişiklik yapılmayacak. “İçme-Kullanma Sularında Klorlama ve İzleme Formu”, Eylül ayı itibariyle hazırlanacak, daha sonra yıllık form olarak düzenlenecek. Form, yıl boyunca ilde belediyelik ve belediye dışında içme-kullanma sularında bakanlıkça yapılan klorlama durumunu ve yönetmelikçe istenendenetim ve kontrol izlemelerinin durumunu ortaya koyacak.

“Belediyelik yerlerde içme-kullanma suları izleme ve klorlama envanteri” formunun da klorlama kısmı aylık, izleme kısımları yıllık olarak hazırlanacak. Form, belediyelik yerlerde şebeke sisteminden tüketime sunulan suların klorlama durumunu ortaya koyacak. Sağlık müdürlüğünce belirlenecek noktalardan numuneler alınarak belirlenen laboratuvarlarda suların analizleri yapılacak.

Genelgede, elde edilen verilerin AB’ye de bildirileceği, bu nedenle verilerin güvenilir olması ve gerçeği yansıtmasının son derece önemli olduğu vurgulandı.