Genel SağlıkHABERLER

HÜKÜMET E-DEVLETE SAĞLIKLA GEÇİYOR

Hükümet, eğitim, sağlık, dış ticaret, gümrük ve hukuka kadar, tüm kamu sektörünü bilgisayar ortamına aktarmak için e-devlet projesinin ilk adımını attı.

E-devlet İcra Kurulu, dünkü toplantısında 73 maddelik e-devlet eylem planı için tüm kamuda elektronik takımların (e- takım) oluşturulmasını karara bağladı. Bu eylem planının öncelik listesinde, Sağlık Bakanlığı ön sıraya alındı. Buna göre ulusal sağlık kaydı oluşturulması için sağlıkta elektronik dönüşüm yapılacak.

Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener başkanlığında TÜBİTAK, Telekomünikasyon Başkanı, Türk Telekom Genel Müdürü, Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği’nin katılımıyla yapılan İcra Kurulu, dün ilk toplantısını yaptı. Toplantının açılışında konuşan Şener, bilgisayar okur- yazarlığının arttırılması ve vatandaşın elektronik ortamda hiçbir bürokratik engele takılmadan kolayca kamu hizmeti almasını amaçlayan projenin 2004’ün sonuna kadar sonuçlandırılacağını kaydetti. Şener, ”kimlik numarası, vergi numarası ve sosyal güvenlik numarasının” 2004 yılı sonuna kadar tek bir numarada birleşeceğini açıkladı.

”Bilgi Toplumu Stratejisi” oluşturulmasını amaçlayan eylem planında, ”sağlık alanında elektronik ortam oluşturulması” na önem verilecek. Tüm hastaların elektronik kayıtlarının tutulması, kan ve kan ürünlerinde aynı barkod etiketlemeye geçilmesi, elektronik hasta kaydı oluşturulması amaçlanacak. Kayıtların gizliliği için yasal düzenleme yapılacak.