Genel SağlıkHABERLER

HERKESE SAĞLIK SİGORTASI

Sosyal Güvenlik Reformu’nun ayaklarından olan Genel Sağlık Sigortası Yasa Taslağı tamamlandı

Sosyal Güvenlik Reformu’nun ayaklarından olan Genel Sağlık Sigortası Yasa Taslağı tamamlandı. Edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan taslak, görüşleri alınmak üzere sosyal taraflara gönderildi. Taslağa göre, nüfusun tümü, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olacak. Bu çerçevede, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından, Türkiye’de 1 yıldan fazla kesintisiz olarak ikamet edecekler de sigortalı sayılacak.

90 GÜN PRİM ŞARTI

Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için en az 90 gün prim ödemiş olması ve tedavi sırasında kimlik veya yerine geçen belgelerden birini göstermesi gerekecek. Hekim ve diş hekimi muayenesi, ayakta tedavide verilen ilaçlar ile ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri için katılım payı alınacak. Katılım payı, gereksiz kullanımı caydırma, sağlık yardımının niteliği itibariyle hayati öneme sahip olup olmaması ve benzeri kriterler dikkate alınarak, yüzde 0 ile yüzde 50 arasında belirlenebilecek. Ancak katılım payı, net asgari ücreti geçemeyecek.

EMEKLİ PRİM ÖDEMEYECEK

Yeşil kart sahipleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, otomatikman kanun hükümlerinden yararlanacak. Yeşil kart sahiplerinin primlerini, Maliye Bakanlığı ödeyecek. Emeklilerden prim alınmayacak

Hekim tavsiyesine uymayana ceza

Taslağa göre, ”sağlık yardımlarından yararlanan sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlıklarını korumaktan asli olarak sorumlu” tutulacak. Hekim veya diş hekimince alınması istenen önlem ve önerilere uyulmaması nedeniyle tedavi süresinin uzaması, malul kalınması veya malullük derecesinin artması nedeniyle oluşan ek masrafların yüzde 50’si sigortalıdan tahsil edilecek. Yazılı bildiriye rağmen, teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, bu hastalığı nedeniyle sağlık yardımı, tedaviyi kabul edinceye kadar verilmeyecek. Sağlık kurum ve kuruluşları, birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak sınıflandırılacak. Sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sevk zincirine uygun hareket etmek zorunda olacak.

Sosyal güvenliğe tek çatı

Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasını öngören yasa taslağı hazırlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan ve görüş alınmak üzere sosyal taraflara gönderilen taslağa göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kaldırılarak, ”Sosyal Güvenlik Kurumu” oluşturulacak. ”Sosyal Güvenlik Kurumu”nun kısa adı ”SGK” olacak. Kaldırılan sosyal güvenlik kurumlarının her türlü menkul ve gayrimenkul mal varlıkları, alacakları, borçları, iştirakleri, bütçe gelirleri ve tüm ödenekleri, SGK’ya devredilecek. ”Emeklilik Sigortası Genel Müdürlüğü”, ”Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü” ve ”Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü”, kurumun ana hizmet birimlerini oluşturacak.

Çalışandan yüzde 5 kesilecek

Taslağa göre Genel Sağlık Sigortası için alınacak prim oranı yüzde 5’i çalışan, yüzde 7.5’i işveren payı olmak üzere prime esas kazancın yüzde 12.5’i oranında olacak. Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için en az 90 gün prim ödemiş olması şartı aranacak

Akşam