SAĞLIK EĞİTİMİToplam Kalite Yönetimi

HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI

A. HALK KULLANIMINA AÇIK
• Topluma açık olan
• Toplumun geneline açık olmayan

B. MÜLKİYET
• Devlet mülkü
• Devlet mülkü olmayan, kar amaçsız
• Yatırımcı mülkiyetli, kar amaçlı

C. KALIŞ SÜRESİ
• Kısa süreli bakım hastaneleri
• Uzun süreli bakım hastaneleri

D. YATAK SAYISI
6 – 24; 25 – 49; 50 – 99; 100 – 199; 200 – 299; 300 – 399; 400 – 499; 500 adet +

Genellikle başka sınıflandırmalarla birleştirilir.

E. EĞİTİM VERME
• Eğitim veren
• Üniversite
• Uzmanlık programı, tam zamanlı / yarı zamanlı
• Eğitim vermeyen

F. DİKEY ENTEGRASYON
• İlk bakım
• İkincil bakım
• Üçüncül bakım

G. AKREDİTASYON

TOPLUMA AÇIK HASTANELER

Halka açık tüm kısa süreli genel ve diğer özel hastaneleri kapsar.

TOPLUM GENELİNE AÇIK OLMAYAN HASTANELER

Uzun süreli hastaneler, kurumların hastane birimleri (hapishane, yüksek öğretim), psikiyatrik hastaneler, tüberküloz, kronik hastalık hastaneleri, zihinsel özürlü kurumları, alkol ve kimyasal madde bağımlısı hastaneleri.

KALIŞ SÜRESİ – UZUN SÜRELİ HASTANELER

Genellikle 30 günden fazla

YATAK SAYISI

Genellikle bu sınıflandırma diğerleri ile birleştirilir. Örneğin: Bölgesel, eğitim veren hastaneler ..vs.

DİKEY ENTEGRASYON

• İlk bakım hastaneleri poliklinik servisi temelli hizmet sunar.
• İkincil bakım hastaneleri genel bölümlerle belirli bir süreyle hasta kabul eder.
• Genel akut bakım hastaneleri poliklinik hizmetleri ile bu kategoriye dahildirler.
• Üçüncül bakım hastaneleri oldukça uzmanlaşmış hizmetler sunar. Üniversite hastaneleri, uzmanlık hastaneleri (rehabilitasyon merkezleri veya yanık hastaneleri gibi hastaneler bu kategoriye dahildirler).

HASTANE ORGANİZASYONU

1. BİR ORGANİZASYON NEDİR?

Resmi rolleri yerine getiren veya ortak bir amacı güden iki veya daha fazla kişi yada bireyin sistematik olarak düzenlenmiş halidir.

2. Organizasyonların üç ortak özelliği vardır:

• Amaç veya misyon
• İnsanlardan oluşmuş
• Resmi rollerini belirleyen sistematik yapı

3. Hastanelerin çoğu bürokratik organizasyonlar olarak yapılandırılmıştır (Max Weber).
Piramitsel bir hiyerarşi ile bireysel pozisyon yada pozisyonlar grubu olarak organize edilirler.

4. KONTROL ARALIĞI

En fazla 5-10 kişinin işletme etkinliğine ulaşması beklenir.

ETKİLİ ORGANİZASYON DİZAYNI

• Hedef odaklıdır;
• Müşterisine iyi hizmet sunar ve pazar odaklıdır;
• Etkili = yalnızca düşük maliyet gözetir.

Organizasyon etkili olmadıkça varlığını sürdüremez; organizasyonlar verimli değillerse varlıklarını sürdürebilirler.

Etkili (ve yeterince verimli) hastane dizaynında önemli konular.
• Güvenli strateji oluşturma ve planlama süreçleri
• Organizasyonun stratejik yönüne uygun yapı
• Etkili koordinasyon ve entegrasyona özellikle fonksiyon ve beceriler olarak ulaşmak
• Organizasyonun amaç ve işletme yapısını destekleyen teşvik ve kontrol.

Güvenli strateji oluşturma ve planlama süreçleri

Organizasyonun doğru olanı yaptığını garantilemek için uzun vadeli amaçların, organizasyonel yetiler ve çevresel olasılıkların geliştirilmesi

Organizasyonun stratejik yönüne uygun olan yapı

(i) Organizasyonel yapının stratejik ve işletme görevlerine uygun olmasını garantilemek.
Yapı = Organizasyonun gruplanma ve uzman insan kaynaklarını kullanma yöntemi “Kutular ve Çizelgeler”.
(ii) Süreç Ayırımı: Diet, ilaç, laboratuar, bakım finansman gibi her biri merkezi kontrollü ve ihtiyaç olduğunda kolay ulaşılabilen fonksiyon, beceri ve uzmanlıklar üzerine kuruludur.
(iii) Amaç Ayırımı: Özerk üniteler veya ekipler, bölümler, iş alanları, üniteler, ürün çizgileri üzerine kuruludur. Her bir ünite içinde kaynaklar vardır ve tüm ihtiyaçlara cevap verir.

Etkili koordinasyon ve entegrasyona özellikle fonksiyon ve beceriler olarak ulaşmak

Güvenli koordinasyon ve çabaları garantilemek. Matriks operasyonları hem yatay hem de dikey kombinasyonları vurgular.

Organizasyonun amaç ve işletme yapısını destekleyen teşvik ve kontroller

Teşvikler istenilen performansı motive edip ne yapacağını belirtir.

Kontroller performansın istenilen sonuçlarla uyumlu olmasını garantiler, performansı takip eder, sonuçları değerlendirmek ve düzenleyici adımlar atmak için gerekli olan geri bildirimleri sağlar.

HASTANE ORGANİZASYONU

Hedefler yada ulaşmak istenilen sonuçlar karar vermede en önemli dürtüleri oluştururlar. Maliyet ve buna ilişkin konular önemli olmakla beraber ikincil destekleyici kararları oluştururlar, yani etkili bakımın en üst düzeyde nasıl sağlanabileceği konusunu oluştururlar.

Etkili performansı organizasyonel strateji yada işletme modunun en temel öğesi olduğunu vurgulamak iyi bir market hissesi yakalayabilmek isteyen endüstriler için önemli bir koşuldur. Yapısal olarak hem işlevlerin, bölümlerin veya insan gruplarının resmi oluşumlarına hem de resmi olmayan otorite ve ortaya çıkan etkilişekillerine önem vermelidir.

Tabi ki belirli kaynaklar gruplandırma ve kullanmanın pek çok yolu vardır. Süreç ayırımını ve amaç ayırımını her birine örnek olarak kullanacağız. Her birinin yararları ve problemleri tartışılacak.

Teşvikler ve kontroller başarının anahtarlarıdır. Teşvikler performansın ölçülebilir net göstergelerine bağlı olmalıdır. Teşvikler insanlara ne yapmaları gerektiğini söyler. Kontroller (a) amaçları (b) amaçları destekleyecek teşvikleri belirleyecek planlama süreçlerini mantıksal olarak izler. Kontrol süreci performansı takip eder ve sonuçları değerlendirip gerekli düzeltmeleri yapmak için gerekli olan geri bildirimi sağlar.