HASTANE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Marmara üniversitesi sağlık eğitim fakültesi ve birleşik sağlık hizmetlerinin ortaklaşa düzenleyeceği “HASTANE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI” 4 Ocak-2 Şubat 2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesinde gerçekleşecektir.

Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı kapsamında ele alınacak olan eğitim konuları;

Sağlıkta temel kavramlar
Sağlık sistemleri ve politikaları
Dünyada sağlık hizmet sistemleri
Türkiye de sağlık hizmet sistemleri
Bir ekonomik ürün olarak sağlık hizmeti
Sağlıkta ekonomik değerlendirme yöntemleri
Yönetim biliminin temel ilkeleri
Örgütsel davranış yönetimi
Stratejik yönetim
Toplam kalite yönetimi
Klinik kalite yönetimi
Hastanelerde ruhsatlandırma, akreditasyon ve kalite modelleri
Hastanelerde pazarlama
Tıbbi etik ve tanıtım ilkeleri
Hastanelerde süreç analizi ve enformasyon sistemleri
Hastane enformasyon teknolojileri ve çağdaş yaklaşımlar
Cerrahi alanların tasarımı
Hasta bakım hizmetleri enfeksiyon kontrol
Medikal teknoloji değerlendirme yönetimi
Laboratuar yönetimi
Sorun yönetimi
Yataklı servis yönetimi
Poliklinik yönetimi
Optimizasyon yönetimi
Hastane yönetiminde insan kaynakları
İş doyumu ve hasta memnuniyeti araştırmaları
Hastanelerde mali yönetim
Özel sağlık sigortaları ile ilişkiler
Envanter yönetimi
Hastanelerde ödeme modelleri
Uluslararası örgütler ve yabancı finans kaynakları
Özel hastanelerde yönetim tecrübeleri
Sağlık mevzuatı
Değişim yönetimi
Genel değerlendirme

Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı’na katılım için gereken belgeler ve ücret;

-( 500 ABD doları) ödendiğini gösteren banka dekontu (Vakıf bank Maltepe şubesi sosyal ve yardım vakfı Marmara sağlık Eğitim, araştırma enstitüsü şubesi Banka hesap no: 4050393 (dolar hesabı) yatırılacak )

-Nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvurmaları yeterlidir.

Katılım bedeline aşağıdakiler dahildir ;

-Hastane yönetim kitabı
-Cd olarak çoğaltılmış mevzuat metinleri
-Sunum materyalleri
-Kahve molası ikramları
-Öğle yemekleri

Daha ayrıntılı bilgi için irtibata geçebilirsiniz.

SEVGİNAZ BOZKURT
BİRLEŞİK SAĞLIK SİSTEMLERİ
0212 324 59 99