Genel SağlıkHABERLER

ESTETİKÇİLER İLE BAKANLIK KARŞI KARŞIYA

Türk Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Derneği, bakanlığın hazırladığı yönergeye karşı açtığı davayı kazanarak, pratisyen hekimlerin saç ekmesini ve ciltte işlem yapmasını şimdilik engelledi.

Saç ekimi, cilteki, sivilce ve yara izlerinin, çatlakların lazerle tedavisi… Bu ve bunun gibi birçok estetik tıp uygulaması artık sertifikalı pratisyen hekimler tarafından yapılamayacak.

Türk Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Derneği, Sağlık Bakanlığı’na karşı dava açtı. Danıştay 10.’uncu Dairesi de Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki yönetmelik ve yönergesini hukuka aykırı buldu. Türk Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Derneği 2. Başkanı Prof Dr. Gürhan Özcan, Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı yönergenin çıkış nedeniyle ilgili olarak “Ticari amaçlara dönük olarak estetikle ilgili birçok kullanabilecek malzeme araç ve gerecin pazarlamasını sağlayabilmek, buradaki pazarı legal hale getirmek için Sağlık Bakanlığı’nda yapılan kulislerle bu yönerge çıkarıldı. Biz de yönergenin yasalara uygun olmadığını belirterek dava açtık” diye konuşuyor.

VAROLMAYAN UZMANLIKLAR YARATILDI

Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmelikle varolmayan iki uzmanlığın yaratıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Gürhan Özcan, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bu yönergede plastik cerrahların itiraz ettiği konu; iki tane var olmayan uzmanlığın yaratılmış olmasından kaynaklanıyor. Bu uzmanlıklardan bir tanesi saç ekimi uzmanıdır. Diğeri de medikal estetik uzmanlığıdır. Bu uzmanlar kimdir diye araştırdığınızda yurt dışındaki bir takım dernek ve birliklerden sertifika almış kişileri uzman olarak görüyoruz. Bu kişiler de kurslarda pratisyen hekimleri saç ekimi ve medikal estetik konularında eğiterek sertifika veriyor. Ancak her iki uzmanlık dalı da 1219 sayılı kanunun tıpta uzmanlık diye tarif ettiği uzmanlık branşları arasında yok Saç ekimi öyle 40 saatlik eğitimle yapılacak bir iş değildir.”

VATANDAŞIN BİLGİSİ YOK

40 saatlik eğitimle sertifika alan pratisyen hekimler saç ekimi ve medikal estetik tıp uzmanı ünvanlarını kullanıyordu. Ancak bu ünvanların yasalarda bir karşılığı yok. Vatandaşın bu hekimlere bilgisi olarak gitmediğini belirten Prof Dr. Gürhan Özcan, “Saçta ve ciltte estetik tıp uygulamalarını yapmaya yetkili olanlar dermatoloji uzmanları ve plastik ve rekonstüriktif cerrahi uzmanlarıdır.Vatandaşın hekim seçerken muhakkak diplomasına dikkat etmesi gerekiyor. Bulunduğu bölgede başvuracağı plastik cerrahi uzmanıyla dermatoloji uzmanını bu konuda çalışan derneklere başvurarak öğrenebilir” diye ekliyor.

40 saatlik eğitimle sertifika alan hekimler ise Medikal Estetik Hekimleri Derneği adı altında örgütlendi. Dernek üye sayısını artırarak, plastik cerrahlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.