EDİRNE’DE HER 12 KİŞİDEN BİRİ ALKOLİK ÇIKTI

Edirne’de tamamlanan bir araştırma, kentte her 12 kişiden birinin alkolik olduğunu ortaya koydu.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Galip Ekuklu başkanlığında bir grup doktor tarafından Edirne’de tamamlanan bir araştırma, kentte her 12 kişiden birinin alkolik olduğunu ortaya koydu.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Galip Ekuklu, Edirne merkezinde “Tarama Testi” kullanarak alkolizm sıklığını ortaya koymak amacıyla bir çalışma yaptıklarını söyledi. 15-64 yaş grubunda toplam 93 bin 347 kişiden, bilimsel yöntemlerle seçilen 200’ü erkek ve 500’ü kadın olmak üzere toplam 700 kişiyle görüşüldüğünü belirten Ekuklu, çalışma sonucunda, 15-64 yaş grubunda alkolizm sıklığının yüzde 8.2 olarak bulunduğunu söyledi.

Ekuklu, “Araştırmaya göre, Edirne merkezde yaşayan 12 kişiden biri alkoliktir. Alkolizm sıklığı, erkeklerde kadınlara göre 12.5 kat, Romanlarda ötekilere göre 3.5 kat, son hafta gelir getiren bir işte çalışanlarda çalışmayanlara göre 2 kat ve sigara içenlerde içmeyenlere göre 4 kat daha fazla çıktı” dedi.

Dünyanın diğer ülkelerinde yapılan araştırmalarda alkolizm sıklığının çalışmayanlarda, sigara kullananlarda ve erkeklerde daha yüksek bulunduğuna da dikkati çeken Ekuklu, şunları söyledi: “Bizim yaptığımız çalışmada, serbest meslek sahiplerinde alkolizm sıklığı daha yüksektir. Bunun olası nedeni, ülkemizde içki bedellerinin fazla olması ve ancak parası olanların içki içebilmesidir. Araştırmada, bulgularımıza göre gelir düzeyi azaldıkça içilen içkinin niteliği düşmekte ve alkol alırken yanında meze tüketimi azalmaktadır. Edirne’de yoğun yerleşik yaşayan Romanlarda alkolizm sıklığı değerlendirilmiş ve sıklık ötekilere göre yaklaşık 3.5 kat fazla bulunmuştur. Ayrıca, Romanlar ötekilere göre hem daha fazla alkol tüketmekte, hem de ötekiler genellikle bira ve rakı tüketirken, Romanlar daha çok şarap tüketmektedir. Romanlar alkol alırken yanında meze kullanmama eğilimindedir. Bütün bunların olası nedeni, Romanların sürekli bir işe sahip olmamaları ve gelir düzeylerinin düşük olması olabilir.”

Madde bağımlılığı ya da alkolizmin, tedavisi güç ve pahalı bir sorun olduğunu vurgulayan Ekuklu, başta gençler olmak üzere öğretmenlerin, aile ve çevrenin konuya ilişkin olarak eğitilmesi gerektiğini belirtti.

Ekuklu, özellikle 1. basamakta çalışan hekimlerin, çalıştıkları bölgelerde bu konuyla ilgili araştırmalar yapmaya özendirilmeleri gerektiğine işaret ederek, “Her 12 kişiden birinin alkolik olarak tanımlanabileceği Edirne’de, bu konuya daha da önem verilmelidir. Alkol kullanımı, sigara ve madde bağımlılığını da etkileyen bir sağlık sorunu olarak algılanmalıdır” dedi.