Genel SağlıkHABERLER

KANSER ARAŞTIRMASI TEPKİ TOPLADI

Sağlık Bakanlığı’nın Karadeniz bölgesinde iki yıldır yürüttüğü Kanser ve Kanser Risk Faktörleri araştırması bölge halkı ve Türk Tabipler Birliği tarafından tatmin edici bulunmadı.

Sağlık Bakanlığı’nın Karadeniz bölgesinde iki yıldır yürüttüğü Kanser ve Kanser Risk Faktörleri araştırması sonuçlandı. Ancak, bölgedeki kanser vakalarının Çernobil faciası ile bağlantılı olmadığı sonucunu ortaya koyan çalışma, bölge halkını ve Türk Tabipler Birliği’ni tatmin etmedi. Türk Tabipler Birliği Başkanı Gençay Gürsoy, sağlıksız istatistikler ve hane halkı anketlerine dayanarak yapılan çalışmanın bilimsellikten uzak olduğunu belirtti. Trabzon Dernekler Birliği Federasyonu Başkanı Tahsin Usta’ya göre de çalışma bölge halkının kaygılarını giderecek nitelikte değil.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Gençay Gürsoy, Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından açıklanan Kanser ve Kanser Risk Faktörleri araştırmasının sonuçların NTV’ye değerlendirdi. Gürsoy’a göre, Karadanez bölgesindeki kanser vakalarıyla Çernobil nükleer faciası arasında bağlantı olmadığını ortaya koyan çalışma bilimsellikten uzak:

“Sayın bakanın ifade ettiği netlikte Çernobille kanser artması arasında ilişki yoktur, olay bütünüyle yüksek kolestrol ve sigaraya bağlıdır ifadesini ben hala kaydı ihtiyatla karşılıyorum. Ben hala bu bölgede inandırıcı, gerçek, bilimsel verilere dayalı uzun soluklu bir çalışmanın açıklandığı izlemini almıyorum. Herkes biliyor ki, başta Sağlık Bakanı olmak üzere hasta kayıtları, istatistikler sağlıklı biçinde tutulamıyor. Bu sağlıksız istatistiklere dayanarak sadece hane halkı anketleriyle her zaman bilimsel sonuçlara varmak mümkün değil.”

Araştırmanın yapılmasına öncülük eden Trabzon Dernekler Birliği Federasyonu Başkanı Tahsin Usta da çalışmanın bu haliyle bölge halkının kaygılarını giderecek nitelikte olmadığı görüşünde:

“Örneğin 4 ay önce Rize çalışması bitti. Orada çalışan doktor arkadaşlarla görüştüğümüzde yüzde 20’nin üzerinde her ailede kanserli hasta olduğunu söyledi. Ama açıklamara bakıyoruz yüzde bir oranında. Yani gerçeklerin örtüldüğü kanaati var bizde.”