Genel SağlıkHABERLER

DOKTORLARA, BAKTIĞI HASTA KADAR DÖNER SERMAYE GELİRİ

Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarında yeni döner sermaye sistemi uygulamaya koyuyor.

Daha önce çalışanlara eşit dağıtılan döner sermaye katkı payları, yeni sistemle yalnızca iş yapan doktorlara ödenecek. Döner sermayeden fazla pay almak isteyen doktorlar mesai saatlerini uzatacak, böylece vardiya uygulaması kalkacak.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sabahattin Aydın, hastanelerde uygulanan döner sermeye sisteminde yaptıkları değişiklikle, “iş yapan doktora hak ettiği kadar döner sermaye geliri sağlanacağını” söyledi.

Aydın, hastanelerde şu anda uygulanan döner sermaye sisteminde, elde edilen döner sermaye gelirlerinin belli giderlere harcandığını, bu giderlerden bir kısmının da çalışan personele teşvik olarak verildiğini belirtti. Herkesin, maaşına göre belli miktarlarda döner sermeye geliri aldığını anlatan Aydın, “Bu, bütün kurumlarda maaşa ek ödeme gibi uygulanıyor. Bu uygulamayı, önce pilot bölgelerde, sonra ülke geneline yayarak kaldırmak istiyoruz” diye konuştu.

Konunun yasal zemine oturtulması için bütçe kanununa madde eklendiğini bildiren Aydın, bu nedenle uygulamanın bütçe kanunlaştığında başlayacağını ifade etti. Bu yolla, sağlık kuruluşlarının parasal yönden daha özgür davranabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlatan Aydın, hastanelerin özerkleştirilmesi konusunda da ilk adımların böylece atılacağını kaydetti.

ÇALIŞANA FAZLA MAAŞ

Sistemde yapılacak değişiklikle, çalışan personelin yaptığı işin karşılığını döner sermaye olarak alacağını ifade eden Aydın, böylece, personelin ürettiği işe oranlı bir kazanç sağlayacağını bildirdi.

Aydın, “Vereceğimiz döner sermaye katkı payını, o kişinin maaşına değil, baktığı hastaya endeksleyeceğiz. Diğer personelin döner sermaye payları da doktorlara oranlanacak. Örneğin, bir doktor ortalama 1 milyar alıyorsa, hemşire otomatikman 330 milyon lira alacak” dedi.

Hesaplama yapılırken, her işlem başına, Türk Tabipleri Birliği’nin yayınladığı Asgari Ücret Fiyat Tespiti’nde yer alan puanların konulacağını belirten Aydın, “Bu puanlar, ay sonunda hastane döner sermaye kurulunun belirlediği katsayı ile çarpılacak. Çok puanı olan çok para alacak” diye konuştu.

Uygulama ile hastaneye sevkli gelen hastaya hangi doktora muayene olmak istediğinin sorulacağını, hastanın, isim bilmese bile doktorlar arasında seçim yapacağını anlatan Aydın, hastanın o doktordan memnun kalması halinde aynı doktora tekrar gitmek isteyeceğini dile getirdi.

VARDİYA KALKIYOR

Bu sistemle hastanelerdeki vardiya sisteminin de otomatikman ortadan kalkacağını ifade eden Aydın, şunları söyledi: “Şimdiki döner sermaye uygulamasında mesai içi-dışı kavramları vardı. Bunları kaldırıyoruz. Metnimizde, ‘mesai içi ve dışı ayrımı yapılmaksızın döner sermaye payı ödenir’ diyoruz. Dolayısıyla, hekimin mesaisi bitti, gitmek istiyorsa gidecek. Ama hastalarını memnun etmeden gidiyorsa, gelecek ay o hastalar başka bir hekimi seçebilir…”

MUAYENEHANESİ OLAN HEKİMLER

Muayenehanesi olan hekimlere uygulanacak katsayıyı düşük tutacaklarını kaydeden Aydın, şöyle konuştu: “Örneğin, ‘muayenesi olan hekimlere, döner sermaye payı yüzde 50 oranında uygulanır’ diyeceğiz. Yani, hekimlerin puanları aynı olsa bile, muayenehanesi olanın eline geçen para farklı olacak. Muayenehanede kazandığı parayı aynen verme iddiasında değiliz. Ama aradaki farkı açmak istiyoruz. Bu yüzden kamuda çalışıyorsa emeğinin karşılığını sınırlı da olsa alabilsin, muayenehanesi onun için çok cazipse devam etsin. Muayenehanesi olan hekimlerin döner sermaye katsayısı ile oynadığımız zaman, bizim bir şey dememize gerek kalmayacak.”

Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, döner sermaye katkı payı için tavan sınırın yüzde 500 ile sınırlandırıldığını belirten Aydın, bir hekimin çalışarak maaşının 5 katı kadar ek para kazanabileceğini de sözlerine ekledi.