ÇALIŞAN KADINLARIN TERCİHİ ‘KAPALI AMELİYAT’

İş hayatında zamanı etkin kullanmak çalışanlar için çok önemli. Özellikle kariyer hedefli çalışan kadınlar, işlerine yetişememek kaygısıyla sağlık sorunlarının bile kısa sürede çözümlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Laparoskopi ve robotik cerrahiyle yapılan ameliyatlar kadınları daha kısa sürede işe döndürdüğü için özellikle talep ediliyor. Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan çalışan ve genç kesim uzun süre hastanede yatmak fikrine soğuk bakıyor. Açık ameliyat daha uzun süre hastanede kalmayı gerektirdiği için iş çevresinde hastalığının duyulma riski olduğunu düşünüyor. Kadınlar; rahimdeki miyom, yumurtalık kistleri, idrar torbasındaki sarkma, rahim sarkması, rahmin alınması gibi ameliyatların kapalı yöntemle yapılması sayesinde, kısa sürede iyileşip işlerine dönebiliyor.
Hastalar, sosyal yaşamlarına, işlerine en kısa sürede geri dönmek istiyor. çoğunlukla da rapor almaya bile gerek kalmadan, sadece haftalık veya yıllık izinlerinden kısa bir süre kullanıp kullanamayacaklarını soruyor. Evli ve anne olanlar, hem işe kısa sürede dönmenin baskısını yaşıyor hem de evde çocuklarıyla yeterince ilgilenemeyecekleri için kaygılanıyor. Bazı kadınlar ameliyat olup uzun süre istirahat etmek zorunda kalırlarsa işlerini kaybetme korkusunu yaşıyor. Hangi yöntemin hangi hastaya uygun olacağına en doğru şekilde karar vermek gerekir.
Son yıllarda kadın hastalıkları alanında laparoskopik cerrahinin yanı sıra robotik cerrahi de gündemde. Robotik cerrahiyle robotun 540 derecelik manevra yapma kabiliyeti bulunuyor, insan elinin yapamayacağı birçok hareketi de yapılabiliyor. özellikle de yağ dokusu fazla şişman ve morbid obez olarak isimlendirilen aşırı şişman hastalarda, ameliyat başarıyla gerçekleştirilebilir. Morbid obez hastaların ameliyatını birçok cerrahın yapmaya çekinir, bu hastaların açık cerrahiyle ameliyatlarında birçok riskler bulunur. Burada en önemli sorun yağ dokusudur. Yaklaşık 30 cm yağ dokusu bulunan, 160 kiloluk morbid obez bir hastayı, klasik cerrahiyle ameliyat etmek, birçok sorunu da beraberinde getirir. Hastanın yaralarının iyileşmesi gecikir, dikişler atabilir, enfeksiyon olabilir. Ama hastanın sağlık koşulları uygunsa, robotik cerrahiyle ameliyat daha konforlu olabilir. İnsan elinin zorlanarak yapacağı hareketleri robotun manevra kabiliyeti sayesinde obezlerde ameliyatlar daha konforlu hale geldi. Yağ kitlesi fazla olan hastalarda laparoskopi ya da robotik cerrahide özel bazı aletler yardımıyla cerrahi alanda uygulama yapılır. Ameliyattan sonraki yan etkiler klasik cerrahiye göre çok daha azdır.