Genel SağlıkHABERLER

BESLENME PROSTAT KANSERİNİ ETKİLEMİYOR

Amerikan Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi uzmanları, beslenmenin sağlıklı deneklerde prostat kanserinin oluşumunu etkilemediğini saptadı.

Kısa dönemde ve çok dikkatli yürütüldüğü bildirilen araştırmada, sağlıklı deneklerde düşük yağlı ve yüksek fiber içeren beslenmenin, prostat kanserinin işareti sayılan PSA oranı üzerinde de bir etki ortaya koymadığı belirlendi.

Dört yıldan fazla süren ve 1350 erkek denek üzerinde yapılan araştırmanın, kısa dönemde ve çok ciddi bir biçimde ele alındığına değinen araştırmacılar, araştırma sonucunun insanlara sağlıklı beslenmeden vazgeçmeleri mesajını vermediğini kaydettiler.

Uzmanlar, beslenme ve prostat kanseri ilişkisiyle ilgili yeni bilgilerin ışığında, daha geniş ve uzun dönemi kapsayacak araştırmaların yapılacağını belirttiler.