BAKANLIKTAN İSHAL UYARISI

Son dönemlerde özellikle sulardan kaynaklanan ishal vakalarındaki artış Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık valiliklere talimat gönderdi.

Bakanlık, her il ve ilçede su sanitasyonu (hjiyen ve sağlık koşullarının oluşturulması, devam ettirilmesi) ekibi kurulması için valiliklere talimat verdi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cihanser Erel imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, son günlerde basın organlarında ishal vakalarının arttığı ve bunların sulardan kaynaklandığı yönünde yayınlar yapıldığı belirtilerek, konuyla ilgili olarak topluma sağlıklı su temini için alınan tedbirlere ilave olarak önlemlerin alındığı kaydedildi. Erel, söz konusu genelgede, Türkiye’nin 7 bölgesinde Sağlık Bakanlığı’ndan birer kişinin su sanitasyonuyla görevlendirilmesini isteyerek, bu kişilerin bölgelerinde gıda ve çevre kontrol şube müdürleriyle koordinasyonu sağlayarak, yapılan çalışmaları rapor halinde bakanlığa bildirmesi talimatını verdi. Her bölgenin belirlenecek bir ilindeki çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla bu müdürlerin katılacağı toplantı yapılacağını ifade eden Erel, genelgede şu talimatlara yer verdi:

“- İl ve ilçe merkezlerinde çevre sağlığı teknisyenlerinin katıldığı en az iki kişiden oluşan gezici su sanitasyon mobil ekibi oluşturulmalıdır. Bu ekibin kullanacağı araçlar ve isimler bakanlığa bildirilmelidir. Araç yetmemesi halinde araç kiralanması yönünde ödenek kullanılması, ödeneklerin yetmemesi durumunda bakanlıktan ödenek talep edilmesi gerekmektedir.

Ekipler, 12 saat hafta sonu dahil kesintisiz şekilde hizmete devam edecektir.

– “İliniz Gıda Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü’nce Su Sanitasyon Programı oluşturulmalıdır. İllerde bulunan su sanitasyonunda kirlenme riski yüksek kritik noktalar (okullar, camiler, köy depoları, çeşmeler, ishale hatları, ev bahçelerinde umuma açık kullanılan kuyuları v.b.) belirlenmelidir. Belirlenen noktaların nasıl, ne zaman klorlanacağıyla ‘Su Sanitasyonu Takip Programı Formu’ hazırlanarak, 7 günlük sürelerde Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüklerine bildirmeli ve Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlükleri Su Sanitasyonu Takip Formu’na ait bilgileri içeren raporu 15 günlük süreler halinde bakanlığımıza bildirmelidir.

– Su sanitasyon mobil ekipleri kirlenme riski yüksek kritik noktalarda program dahilinde klorlama yapmalıdır.

– Kirlenme riski yüksek kritik noktalardan belirli aralıklarla numuneler alınarak mikrobiyolojik analizlerinin yapılması sağlanmalıdır.

– Şebeke olmayan yerlerde köy muhtarlarıyla toplantı yapılarak, köy depoları ve kuyuların periyodik olarak klorlanmasının sağlanması, bu imkanın olmadığı durumda gerektiğinde suların kaynatılarak içilmesi konusunda, halkın eğitilmesine yönelik ilçe merkezlerinde çalışmalar yapılmalıdır.

– Satışa sunulan ambalajlı sular ve belediyelerce klorlanan şebeke suları dışındaki tüm suların klorlaması yapılmalıdır.

– Okulların tatilde olduğu yaz aylarında okul depolarının temizlenmesi ve klorlanması yapılmalıdır.

– Şebeke sularında su kesintilerinden sonra mikrobiyolojik kontaminasyon riski arttığı için şebeke suyu yeniden tüketime verildiği zaman süper klorlama yapılması ve dinlendirilmesine müteakip tüketime verilmesi sağlanmalıdır.

– Çalışmaların 15 Eylül tarihine kadar sürdürülmesi gerekmektedir. Bilginizi ve konunun titizlikle takibi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

SANİTASYON VE YARARLARI NEDİR?

Sanitasyon hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında uygulamalı bir bilim dalı. Sağlıklı personel tarafından hijyenik koşularda sağlıklı gıda ürünlerinin üretimini sağlıyor. Sanitasyon temizlikle eşdeğer tutuluyor. Ev ve fabrika görünümünün iyileştirilmesine, geliştirilmiş atık uzaklaştırma yöntemleriyle çevrenin korunmasına katkıda bulunur. Gıda ürünü işleyen fabrikalar hijyenik şartlara uyularak kurulsa da sanitasyon işlemine gerekli önem verilmez ise gıda ürünleri hastalığa neden olan mikroorganizmalarla bulaşmaya maruz kalabilir. Etkili bir sanitasyon işlemi uygulandığında temiz ve güvenilir bir gıda ürünü daha az modern tesislerde bile üretilir. Sanitasyonun toplum ve işletmeci için sayılamayacak kadar çok yararı bulunuyor. Ne yazık ki çoğu zaman sanitasyonun yararlarını yeterince anlamamaktan kaynaklanan temiz olmayan ürün işleme uygulaması görülebiliyor. Etkin yapılan bir sanitasyon işlemi büyük felaketleri önleyebiliyor.