Genel SağlıkHABERLER

AVRUPA’NIN İLK VE TEK MULTİDİSİPLİNER SANAL HASTANESİ İSTANBUL’DA AÇILIYOR

Tıp öğrencileri, branş doktorları, pratisyen doktorlar ve yardımcı sağlık çalışanlarına medikal simülasyon eğitimi veren İstanbul Sağlık Müdürlüğü bu yöndeki çalışmalarını sanal hastane boyutuna taşıyor ve “İstanbul Medikal Eğitim Merkezi”ni açıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, Türkiye 1. Medikal Simülasyon Sempozyumu öncesinde bir basın toplantısı düzenleyerek, “İstanbul Medikal Eğitim Merkezi” hakkında bilgi verdi. Dokucu, Levent’te çalışmalarını sürdüren SİMMERK’in bu merkezle daha kapsamlı bir hale geleceğini ve bu yeni merkezde tüm branşlarda ve tüm uzmanlık seviyelerinde eğitim verileceğini söyledi.

Dokucu, e-learning, simülasyon, wet lab, standardize hasta ve deneysel hayvan çalışmasına da imkan verecek olan “İstanbul Medikal Eğitim Merkezi”nin tıp eğitimine önemli katkılar sağlarken, uzman hekimlerin kullanıma giren yeni teknikleri öğrenmesine de imkan vereceğini bildirdi.

“İstanbul Medikal Eğitim Merkezi”nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı ve kar amacı gütmeyen bir yapıda olduğunu ifade eden Dokucu, bünyesinde hemen hemen tüm tıp branşlarını barındıracak olan merkezin Avrupa’daki benzerleri arasında en büyük ve en kapsamlı multidisipliner merkez olmasının hedeflendiğini belirtti.

Sanal Hastanenin Cihaz Parkı İçin 12 Milyon TL Ayrıldı

Ali İhsan Dokucu, bu merkez için eski Koşuyolu Kalp Hastanesi’nin arazisinin tahsis edildiğini ve sanal hastanenin 2013 yılı başında hizmete açılmasının planlandığını açıkladı. Dokucu, sanal hastanenin cihaz parkı için 12 milyon TL bütçe planlaması yapıldığını belirtti.

Dokucu, sanal hastanede verilecek eğitimlere yurtdışından da katılım sağlanacağını söyledi.

Simülasyon Merkezinden Sanal Hastaneye

2007 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan simülasyon merkezinin kapsamı genişletiliyor ve mevcut konsepte yeni modaliteler eklenerek merkez yeni mekanında sanal hastaneye dönüşüyor.

Oteli, idari binaları, eğitim binası ve deneysel hayvansal laboratuarı olan bir kampüs şeklinde yapılması planlanan sanal hastanede, tüm tıp branşlarını kapsayan hem teorik hem de uygulamalı eğitim modelleri kullanılarak hekimlerin bilgi ve becerilerinin arttırılması ile hizmet kalitesinin standardizasyonu ve dolayısıyla hasta güvenliği artacak. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan bu merkez tüm branşlara ait dernekleri ve özel sektörü de kapsayan bir yapıda olacak.

Tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının gerçek vakalarla karşılaşmadan önce deneyim kazanmasını amaçlayan merkezde 5 aşamalı eğitim uygulanacak.

E-Training: İlk aşamada, tüm katılımcılara eğitim için hastaneye gelmeden internet aracılığıyla sanal vakalar üzerinden sorular yöneltilecek.

Video Training: İkinci aşamada, senaryolar hakkında hazırlanan videolar katılımcılara seyrettirilecek.

Task Training: Üçüncü aşamada katılımcılar uzmanlık alanlarındaki modeller üzerinde simülasyon öncesi el becerilerini arttırmak için çeşitli uygulamalar yapacak.

Simülasyon: Dördüncü aşamada ise her uzman kendi branşına özel olarak hazırlanan senaryoları, simülatörler üzerinde uygulayacak.

Wet Lab: Cerrahi branşlarda denek hayvanları üzerinde el becerilerini daha da geliştirip yeni cerrahi teknikleri uygulama olanağı sağlanacak.

Eğitim programında her katılımcının, eğitim sürecindeki tüm çalışmaları takip edilecek ve yaptığı uygulamalar özel bir yazılım vasıtasıyla kaydedilecek. Bu eğitimle;

1. Acil hasta müdahalelerinde karşılaşılan kriz durumlarıyla başa çıkabilmeleri için doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına deneyim kazandırmak,

2. Eğitim süresince sık karşılaşılmayan durumların simülasyon ortamında kurgulanmasıyla, buna yönelik davranış modeli oluşturmak,

3. Kriz anında ekip çalışması bilincinin oluşturulması ve etkin iletişim sağlanması,

4. Acil hasta yaklaşımlarında kriz yönetiminde standardizasyon sağlamak,

5. Katılımcılara hasta müdahaleleri sırasında bilgi düzeyleri ve yaklaşımları ile ilgili farkındalık kazandırmak amaçlanıyor.

Eğitimlere Yurtdışından da Katılım Olacak

Sanal hastanede verilecek eğitimlere yurtiçinden ve yurtdışından katılım olması bekleniyor. Bu amaçla katılımcıların konaklayabilmesi için hastane bahçesinde ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasite ve konfora sahip bir otel binası bulunacak.

Sanal Hastane 22.000 m2’lik Bir Alanda Kurulacak

“İstanbul Medikal Eğitim Merkezi” için eski Koşuyolu Kalp Hastanesi’nin arazisi tahsis edildi. Toplam 22 bin m2’lik bir alan üzerinde, iç ve dış mekandan oluşan hastane ana binası, eğitim ve toplantı binası, otel binası ve köşkler (Pembe Köşk, Yeşil Köşk ve Beyaz Köşk) bulunuyor. Merkezin kapalı alan kapasitesi ise yaklaşık 14 bin m2 olacak.

Dört kattan oluşan hastane ana binasının zemin katı, iç ve dış mekan olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Zemin katın dış mekanında, göçük, devrilmiş araç, motosiklet kazası, ambulans ve konut gibi dış mekan eğitimlerinin verileceği senaryo uygulama alanları bulunacak. Bu alanlarda katılımcılara, evde hasta müdahalesi, göçükteki yaralıya müdahale ve trafik kazası sırasında hastaya müdahaleyi içeren çeşitli uygulamalar yaptırılacak.

Zemin katın iç mekan girişinde güvenlik, resepsiyon, lobi, kafeterya ve rehberlik hizmetleri bulunacak. Girişten sonraki alanda ise 6 yataklı acil servis, 4 yataklı yoğun bakım odası, 2 adet poliklinik, doğumhane, 10 task trainer odası, sadece simülatörlerin kullanıldığı 2 deneysel ameliyathane, 2 servis odası, kostüm odaları, senaryo hazırlık odası, katılımcılar için soyunma ve dinlenme odası ile personel ofisleri yer alacak.

Sanal Hastanede Robotik Cerrahi Uygulamaları Yapılacak

Sanal hastanede, cerrahinin yararlandığı ve günümüzün en yüksek teknolojilerinden biri olan robotik cerrahi sistemi konusunda eğitim imkanı sağlanacak.

Robotik cerrahi ameliyathanesinin de bulunacağı birinci katta, wet lab kapsamında 12 ameliyathane, laparoskopik cerrahi simülasyon ve box trainer laboratuarları, göz ve K.B.B. simülasyon laboratuarları, beyin cerrahisi simülasyon laboratuarı, malzeme depoları, alet yıkama üniteleri ile katılımcılar için toplantı, soyunma ve dinlenme odaları olacak.

Hibrit Ameliyathanede Birçok Girişim Aynı Anda Yapılabilecek

Sanal hastanenin ikinci katında, birçok cerrahi disiplinin radyoloji ile aynı hasta üzerinde birarada çalışabilmesine olanak sağlayan hibrit ameliyathane olacak.

İkinci katta, wet lab kapsamında 14 ameliyathane, laparoskopik cerrahi simülasyon laboratuarları, box trainer ve P.O.P laboratuarları, ortopedi simülasyon laboratuarları (anatomik model ve sawbone table üniteleri ile artroskopi simülasyon laboratuarı), kardiyoloji simülasyon laboratuarları (anjiyo simülatörü ünitesi) ve elektrofizyoloji laboratuarı, tüm sterilizasyon basamaklarının anlatılacağı uygulamalı eğitim bölümü ile katılımcılar için toplantı, soyunma ve dinlenme odaları olacak.

Sanal Hastanede Tüm Branşlarda Eğitim Verilecek

Sanal hastanede, genel cerrahi, pediatrik cerrahi, ortopedi, kadın doğum, anestezi ve reanimasyon, acil tıp, pediatri, girişimsel radyoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, üroloji, göz, kulak-burun-boğaz, kardiyovasküler cerrahi, beyin cerrahi branşlarından doktorların yanı sıra paramediklere ve hemşirelere de eğitim verilecek.