Genel SağlıkHABERLER

ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI MASAYA YATIRILDI

Ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen madde bağımlılığı, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A Hastanesi’nin ev sahipliğinde Antalya’da ele alındı.

7. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 8-11 Aralık 2011 tarihleri arasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A Hastanesi (BRSHH) ev sahipliğinde Antalya´da düzenlendi.

“Bağımlılık Tedavisinde Yeni Ufuklar: Politika Geliştirilmesi ve Klinik Uygulamalar” ana teması ile düzenlenen kongrede; psikoaktif madde kullanımı ve bağımlılığın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek arttığı ve en önemli halk sağlığı sorunlarından biri haline geldiği vurgulandı.

Kongrede bir konuşma yapan BRSHH AMATEM Klinik Şefi Doç. Dr. Cüneyt Evren, bağımlılık sorununa ilişkin duyarlılık ve ilgi artışının bilimsel çalışmalara da yansıtıldığını söyledi. Evren, “Madde kullanım bozuklukları arttıkça, diğer psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülme oranında bir artış görülmektedir. Yalnız bağımlılık psikiyatrisi alanında çalışan uzmanların değil, genel ruh sağlığı çalışanlarının da sıklıkla karşılaştıkları karmaşık ve tedaviye dirençli bozukluklar ortaya çıkmaktadır” dedi.

Madde kullanımı ve bağımlılık önleme, tedavi ve rehabilitasyon gibi farklı alanlarda müdahalelere gereksinim doğuran biyopsikososyal bir hastalık olduğunu ifade eden Evren, şunları kaydetti: “Kullanımın giderek arttığı ülkemizde bu alanlara ilişkin politikaların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İdaresi güç olan ve tedavisi özel yaklaşımlar gerektiren bu hasta grubu ile çalışmanın yarattığı zorluklar ancak bilgi ve deneyim paylaşımı ile aşılabilir. Bu bilinçten hareketle Kongrenin ana teması olarak “Bağımlılık Tedavisinde Yeni Ufuklar: Politika Geliştirilmesi ve Klinik Uygulamalar” başlığı seçilmiştir.”

Katılımın yüksek olduğu kongrede, şu konular ele alındı: Tedaviye başvuruyu yüreklendirme, tedaviye ulaşılabilirliğin artırılması, bağımlılık tedavisinde algoritmaların geliştirilmesi ve tedavinin standardizasyonu, yasal uygulamalar ve kurumlar için model oluşturma, epidemiyolojik çalışmalar ve uygulamaya yansıması, nörobiyolojik ve genetik çalışmalar ve uygulamaya yansıması, eş psikiyatrik tanılı olgulara yaklaşım ve klinik idaresi, ilaç dışı tedavi uygulamaları, bağımlılıkta kullanım için endikasyon almış ilaç tedavileri, bağımlılıkta kullanım için endikasyon almamış ilaçların tedavide kullanımı, ergen madde kullanımında tedavi yaklaşımları, madde kullanımını önleme politikalarının geliştirilmesi, zarar azaltma politikalarının geliştirilmesi, ayaktan tedavilerde farmakoloik ve psikoterapötik tedavi yaklaşımları ve rehabilitasyon uygulamaları, diğer bağımlılıklar, özel gruplarda bağımlılığa yaklaşım, kurumlararası işbirliği ve koordinasyon.