Genel SağlıkHABERLER

AKCİĞER GRAFİSİ;AKCİĞER KANSERİ TARAMASI VE ERKEN TEŞHİSİNDE EN UYGUN TETKİK.

Amerika Ulusal Kanser Enstitüsünün yaptı yeni çalışmanın sonuçları Ulusal Kanser enstitüsü dergisinin aralık sayısında yayınlandı. Buna göre akciğer kanserini erkenden teşhis etmede en kolay,pratik ve ucuz yolun düz akciğer röntgen grafisi çektirmek olduğu belirlendi.

Ancak yanlış pozitif-tümör sonuçlara dikkat. Yani Akciğer kanseri olmadığı halde kanser sonucu verebilir. Bu tetkikin hiçte az olmayan bir oranda yanlış tümör teşhisine de neden olduğu ayrıca belirtildi. Bu nedenle akciğer kanserini taramada akciğer grafisinin vazgeçilmez bir tetkik olduğu ortaya çıktı.

Tüm kanserlerin neredeyse %25-30’unu oluşturan Akciğer Kanseri, ülkemizde en sık görülen, en öldürücü ve tedavisi oldukça zor kanser türünden olup, her yıl yaklaşık 35-40.000 yeni akciğer kanserli olguya rastlanmaktadır. Akciğer kanseri teşhis edildiğinde çoğunlukla yayılım olduğundan hastaların %90’ı en geç 2 yıl içinde ölmektedirler. Ancak erken teşhis edildiğinde, cerrahi ve uygun tedavilerle akciğer kanserli hastaların %70’i en az 5 yıl yaşayabilmektedir.

Akciğer kanseri açısından riskli olan gruplar (sigara içenler, kimyasal madde soluyan işlerde çalışanlar gibi) tayin edildikten sonra, akciğer grafisini düzenli olarak (yılda 1 kez) çektirenlerde erken teşhis oranlarının arttığı belirtilmektedir. Her ne kadar akciğer grafisi tek başına bir tarama testi olarak yeterli değilse de riskli gruplarda böylesi basit ve ucuz teknik mutlaka kullanılmalıdır.

Akciğer grafisini düzenli çektiren riskli gruplarda erken teşhis ve ameliyat edilebilme oranlarında artış ve akciğer kanserinden ölüm oranlarında azalmanın olduğu bildirilmiştir. Ancak akciğer grafisinde kitle veya tümör bulgusu görülenlerin hemen paniğe kapılmaması gerekir. Çünkü ilave tetkikler (Akciğer Spiral Bilgisayarlı Tomografisi gibi) ile desteklenmesi, ardından biyopsi alınması elzemdir. Zira kitle yada tümör görünümü veren, ama kanser olmayan selim bir çok akciğer hastalı mevcuttur.

Yılda bir düzenli akciğer grafisi çektiren akciğer kanserli hastaların %44’ünde evre-I dediğimiz erken tanı oranları elde edilmiştir. Buda ameliyat için uygun anlamına gelmektedir.

Tüm avantajlarına rağmen Akciğer Röntgen grafisi toplum genelinde tarama amaçlı kullanılamaz. Mutlaka, sigara içimi, yaş ve kalıtım açısından riskli grupta olması gerekir. Ancak buda nasıl olsa erken teşhis edilebilmektedir düşüncesiyle “sigara içilebilir” düşüncesine asla sevketmemelidir.

Dr. Murat BAŞ (Onkolog)-Bursa Tel: 0 533 2665533 [email protected]