ACİL SERVİS’TE ÖNEMLİ YENİLİKLER

Yılbaşında yürürlüğe Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile başlayacak yeni sağlık sistemi bir çok yeniliği de beraberinde getirecek. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) çalışmaları devam ederken, bazı bölümler de netleşmeye başladı.

Buna göre 1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olacak yeni düzenlemeyle, 18 yaşına kadar olanların sadece nüfus kağıtları ile hastanelerden her türlü hizmeti alabilmesinin önü açılacak.

MEDİKO-SOSYALLERDE TEDAVİ

Üniversitelere ait mediko-sosyal tesislerinde yapılacak tedavi masraflarının kimin tarafından ödeneceği de belli olmaya başladı. Yeni uygulamayla, 18-25 yaş arasındaki üniversiteli gençler anne veya babası üzerinden sigortalı olarak tedavi alabilecek. Anne ya da babası olmayan veya sosyal güvencesi bulunmayan üniversite öğrencilerinin tedavi ücretleri ise ”yeşilkart” koşullarını taşıması durumunda, genel sağlık sigortası yani devlet tarafından karşılanacak.

YEŞİLKARTLILARA YURT DIŞI TEDAVİ YOLU

Mevcut uygulamada, gerekli hallerde yeşilkart sahipleri yurt dışında tedavi hizmeti alamazken, SSK ve Bağ-Kur’lularda da 300 prim ödeme şartı aranıyor. Yönetmelikle yeşilkart sahiplerinin de yurt dışında tedavi imkanına kavuşması, SSK ve Bağ-Kur için de prim ödeme gün sayısının 30 güne indirilmesi öngörülüyor.

ACİL SERVİSTE PRİM ÖDEME ŞARTI DA KALKIYOR

SSK’lı hastalardan, acil servise gittiğinde 30 günlük prim yatırmış olma şartı ile Bağ-Kur’luların gecikmiş prim borcu bulunmama şartının da yeni dönemde kaldırılması hedefleniyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, acil servislerde SSK’lılar için 30 gün prim ödeme şartı ile Bağ-Kur’lularda prim borcu olmama şartı aranmayacak.

ACİLDE REHİN KALMA DEVRİ BİTİYOR

Yeni düzenlemeyle acil servislerde rehin kalma devri de sona erecek. Yeni dönemde, acil durumlarda gidilen sağlık tesisi; kamu veya özel ayrımı olmaksızın, Sosyal Güvenlik Kuruluşunun belirlediği fiyat tarifesi üzerinden, hastalardan ilave hiç bir ücret istemeksizin tedaviyi yapmakla yükümlü olacak.