Genel SağlıkHABERLER

4 MİLYON SAĞLIK ÇALIŞANI DAHA LAZIM

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyaya 4 milyon sağlık çalışanının daha lazım olduğunu açıkladı.

WHO, yıllık raporunda, 2,3 milyonu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere dünyanın 4 milyon kadar doktor, hasta bakıcı ve diğer sağlık personeline ihtiyacı olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yayımlanan yıllık raporda, dünyanın en fakir ülkelerinde sağlık personeli eksikliğinin yarattığı krizin boyutları ortaya koyulurken, “acil, kalıcı ve koordine edilen bir çözüm” bulunması isteniyor.

57 ülkenin sağlık personeli konusunda ciddi sıkıntı yaşadığının altı çizilen raporda, bu yüzden çocukların aşılanamadığı, doğum öncesitedavinin yapılamadığı, AIDS, sıtma ve tüberküloz gibi hastalıkların tedavi edilemediği belirtiliyor. Raporda, bu 57 ülkenin 36’sının Afrika kıtasında bulunduğu kaydediliyor.

WHO Genel Müdürü Doktor Lee Jong-wook, dünya nüfusu artarken, tedavi eden kişilerin sayısının aynı kaldığına ya da ihtiyaç duyulan yerlerde azaldığına dikkat çekiyor.

Tam zamanlı çalışan sağlık personelinin dünya çapındaki sayısının 59,2 milyon olduğu belirtilen raporda, ancak bunun zengin ülkeler ve kentlerde yoğunlaştığı ve fakir ülkelerdeki yetişmiş personelin de Gana ve Filipinler örneğinde olduğu gibi başka ülkelere gittiği kaydediliyor.

WHO yetkililerinden Timothy Evans da yetişmiş sağlık personelinin giderek daha zengin ülkelere gitmeye başladığını, nüfusu yaşlanan zengin ülkelerin daha çok yabancı sağlık personeli çekmesinin beklendiğini ve durumun 10-15 yıl içinde daha da ciddi boyutlara ulaşacağını belirtiyor.

WHO raporunda, enfeksiyon hastalıkları, hamilelikteki komplikasyonlar ve (yılda 10 milyon ölümle) doğumda komplikasyonların yeterli sağlık görevlisinin olması durumunda önlenebileceğinin, ancak dünyada 1,3 milyon insanın personel yokluğundan basit tedavilere bile ulaşamadığının altı çizildi.

Personel eksikliğinin görüldüğü ülkelerin başında Hindistan, Endonezya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Tanzanya ve Peru’nun geldiği belirtilen raporda, 1,16 milyonu güneydoğu Asya’da olmak üzeredünyada, diğer sağlık çalışanları haricinde 2,4 milyon doktor, hasta bakıcı ve ebenin işe alınmasının gerektiğini ifade ediliyor.

Kara Afrika’nın sağlık personeli ihtiyacı bakımından krizin merkezinde yer aldığı belirtilen raporda, (Avrupa’da 18,9 ve Amerika’da 24’e karşı) bu kıtada bin kişiye ortalama 2,3 sağlık çalışanı düştüğü ve güneydoğu Asya ülkelerinde sağlık bütçesinden sağlık personeline yüzde 35, Avrupa’da yüzde 42, ve ABD’de yüzde 50 pay ayrılırken, Afrika ülkelerinde bu payın yüzde 30’un altında kaldığı kaydediliyor.

Özel sektörde de çalışma koşullarının mükemmel olmadığı belirtilen raporda, hükümetlere, üretkenlik, eğitim, kadro ve insan kaynakları planlaması konularına odaklanmış stratejiler benimsemeleri, çalışma koşulları kötü olan ülkelerde daha iyi bir çalışma ortamının sağlanması çağrısında bulunuluyor.