Genel SağlıkHABERLER

ZORUNLU MESLEKİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI’NDA SON DURUM

Türk Tabipler Birliği Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası’nda Son Durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk Tabipler Birliği Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası’nda Son Durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk Tabipler Birliğinden yapılan açıklama şöyle;

“T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile ilgili olarak oluşan tereddütler nedeniyle hazırladığı ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini Muhatap alan 28.07.2010 tarihli yazının bir örneğini Türk Tabipleri Birliği’ne iletmiştir.

Bu yazıda “Genel Sorumluluk” branşı ruhsatına sahip tüm sigorta şirketlerinin bu aşamada gerekli bilişim alt yapısına sahip olduklarından söz konusu sigorta sözleşmelerini yapabilecekleri, hekimlerin levhaya kayıtlı acenteleri il bazında www. sigorta.org.tr adresinden kontrol edebilecekleri belirtilmiştir. Liste ekinde “Genel Sorumluluk” branşı ruhsatına sahip 30 adet sigorta şirketi bildirilmiştir.

Yazıda Sigorta Bilgi Merkezi ile poliçe satacak şirketlerin koordinasyonu için gerekli hazırlığın bitirilip bitirilmediği ise açıklanmamaktadır. Ancak Türk Tabipleri Birliği’ne bazı Sigorta Şirketleri tarafından yazılı olarak dün(28.07.2010) iletilen bilgilerde Sigorta Bilgi Merkezinin sisteminin hazırlanmasını bekledikleri belirtilmiştir. Anlaşılan odur ki “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Talimatında” belirtilen sistemin hazırlığı henüz bitirilmeden ve talimat hükümleri gözardı edilerek poliçe satışına onay verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün (29.07.2010) internet sayfasına konulan “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Soru ve Cevaplar” yazısında ise hekimlerin zorunlu sigorta yaptırma yükümlülüğünün 30.07.2010 tarihi itibariyle başlayacağı belirtilerek Hazine Müsteşarlığı’nın bildirdiği sigorta şirketlerinin isimleri ilan edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ne yazık ki; hekimlere gerekli bilgiyi alma ve “rekabet ortamında” en uygun sigorta poliçesini satın almalarını önleyici bir biçimde bir iki güne sıkıştıran bir tutum izlemişlerdir. Bu tutum adeta sigorta şirketlerine. alıcılarının söz hakkı ve pazarlık şansı olmadığı bir “pazarı”, hukuka aykırı olarak yaratma sonucunu doğurmaktadır.

Kimi sigorta şirketleri, Türk Tabipleri Birliği ve hekimlere yansıyan tutumlarından anlaşılmaktadır ki; hukuka aykırı olarak yaratılan bu “pazarda”, hekimlere iyileştirilmiş koşulları değil asgari koşulları içeren poliçeyi dayatmaktadırlar. Türk Tabipleri Birliği’ne iletilen tekliflerde bazı iyileştirme önerileri olmakla birlikte henüz istenilen düzeye gelinememiştir. Ancak görüşmeler devam etmektedir. Bu nedenle meslektaşlarımızın kendilerine dayatılan durumu kabul etmeyerek bu gün akşam saatlerine kadar yapacağımız açıklamayı beklemelerini öneriyoruz.

Meslektaşlarımızı bir kez daha bilgilendiriyoruz; hekimlere bir gün içinde verilen bilgilerle satın alacağı sigorta poliçesini belirleyip sigorta yaptırmadığı için para cezası verilmesi açıkça hukuka aykırı olacaktır. Önümüzdeki bir hafta- 10 gün içinde poliçelerini satın alan hekimlere 30 Temmuz 2010 günü poliçe satın almadı diye herhangi bir yaptırım uygulanmasını beklemiyoruz. Ancak böyle bir durumla karşılaşılması halinde bu durumun açıkça hukuka aykırı olacağını belirterek aksi uygulamalarla karşılaşan bütün hekimlerimize destek vereceğimizi duyururuz.”