Genel SağlıkHABERLER

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İÇİN DAVA AÇILDI

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından Zorunlu mali sorumluluk sigortası’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştaya dava açıldı.

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından Zorunlu mali sorumluluk sigortası’na yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştaya dava açıldı.

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ‘den yapılan açıklama da, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı’nın yürütmesinin durdurulmasıyla iptali talebiyle dava açılmıştır.” denildi.