Genel SağlıkHABERLER

YILDA 80 BİNE YAKIN ÇOCUK ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Hollanda’nın çocuklara yönelik dayak, kötü muamele ve taciz gibi uygulamaların önlenmesinde BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirmediği, ülkede yılda şiddete maruz kalan 50 ila 80 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Aralarında UNICEF’in de bulunduğu, Hollanda’da çocuk hakları konusunda çalışmalar yapan kuruluşların hazırladığı bir rapor, bugün Lahey’de Meclis Başkanı Frans Weisglas’a sunuldu.

Raporda, aile içinde ya da başka bir ortamda kötü muamele ve dayağa maruz kalan çocukların bakımı ve güvenli ortamlarda yetişmesi konusunda hükümetin yeterli çalışma yapmadığı belirtildi.

Yılda ortalama 80 bine yakın çocuğun şiddete maruz kaldığı ve şiddete uğrayan bu çocuklardan ortalama haftada birinin yaşamını yitirdiği vurgulanan raporda, bu konuda gerekli önlemlerin zamanında alınmadığı, çocuklara ve ailelerine hizmet verecek ve kılavuzluk yapacak yeterli sayıda yetişmiş personel bulunmadığı kaydedildi.

Raporda, ciddi sağlık sorunları olan çocukların hastanelerde yetişkinler gibi bekleme listelerinde tutulduğu, bu çocuklara kısa sürede sağlık hizmeti sunulamadığı belirtildi. Raporda ayrıca, Hollanda’dan mülteci statüsü alan kişilerin küçük yaştaki çocuklarının aile birleşimi çerçevesinde ülkeye gelişlerine, yabancılar politikası çerçevesinde engeller çıkarıldığı, gelen küçük sığınmacı adaylarının da önemli güvenlik, eğitim ve sağlık sorunlarının bulunduğu kaydedildi.