Genel SağlıkHABERLER

YENİ TCK, DOKTORLARA HAPİS YOLU AÇTI

1 Haziran’da yürürlüğe giren yeni TCK, doktorlarında kabusu oldu. Yeni yasalar meslek hatalarını affetmiyor. Doktorlar hem tazminat veriyor, hem de hapise girebiliyor.

Tıbbî hatalarından dolayı yeni TCK uyarınca ödeyecekleri yüksek tazminattan çekinen doktorlar da sigorta yaptırıyor. 100 ila 400 YTL prim tahsil eden sigorta şirketleri, mağdurlara 300 bin YTL’ye kadar tazminat verecek.

Yeni Türk Ceza Kanunu (TCK), ihmal ve kusur gibi hallerde hekimlere verilecek cezaları artırıyor. Medya aracılığıyla zaman zaman gündeme getirilen; ameliyat edilen organda malzeme unutulması, yanlış uzvun kesilmesi ya da ölüme sebebiyet verme gibi tıbbî hataları işleyen hekimler, ağır hapis cezasının yanında, yüksek miktarda tazminat ödemek zorunda kalacak.

Büyük miktarda para ödeme riskiyle karşı karşıya kalan sağlık personeli, çareyi sigortalara yönelmekte buldu. 100-400 YTL’lik primlerle hekimleri meslekî kusurlara karşı sigortalayan şirketler, mağdur olanlara da 25 binden 300 bin YTL’ye kadar ödeme yapabilecek. Sigortacılar, Avrupa Birliği’nde meslekî sorumluluk sigortalarının mecburi olduğuna dikkat çekerek, hastaların mağdur olmaması için Türkiye’de de aynı uygulamanın başlatılmasını öneriyor. Anestezi uzmanı Doktor Serdar Ergüner, meslekî sorumluluk sigortası yaptıran hekimlerden biri. Ergüner, “Nasıl ki insanlar araçlarına kasko yaptırıyor, hekimler de mesleklerini icra ederken meydana gelebilecek olası kazalara karşı kendini güvenceye alıyor.” diyor. Ergüner, meslektaşlarına söz konusu poliçelerde meslekî sorumluluğun yanında bireysel sağlık sigortasının da kapsama alındığını hatırlatıyor. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı da hekimlerin kendilerini sigortalatmalarının tazminat davalarına karşı güvence oluşturabileceğini; fakat ceza davalarına herhangi bir etkisinin olmayacağını aktarıyor.

Ağır cezalık olma riskiyle karşı karşıya gelen hekimler için hasta bilgilendirme formu hazırlatan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bu çalışmayla hekimleri, yeni yasanın ‘hışmından korumayı’ amaçladıklarını söylüyor.

Yoğun tartışmalardan sonra kabul edilen ve 1 Haziran’da yürürlüğe giren yeni ceza kanunu sağlık alanında önemli yenilikler getirdi. Kasıtlı olarak ya da kişisel ihmali sebebiyle hastasına zarar veren hekimler 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Sağlık personelini cezaevi korkusu kadar maddi tazminat sorumluluğu da düşündürüyor. Kusurlu olduğu ispat edilen doktorlar, yüzlerce bin yeni liralık tazminat davalarıyla karşı karşıya kalacak. Değişen sistem karşısında ne yapacağını bilemeyen hekimlerin imdadına sigorta şirketleri yetişti. Yıllar önce başlatılan; ancak ilgi görmeyen ‘hekim mesleki sorumluluk sigortası’ poliçeleri hekimlerin kurtuluş reçetesi oldu. Sigortacılar, hekim ve diş hekimleriyle hemşireleri mesleki hizmetlerinde mahkemece hükmedilecek maddi tazminat talebine karşı sigortalıyor. Şirketler, sağlık personelini uzmanlık alanlarının risk durumuna göre çeşitli gruplara ayırıyor.

Koç Allianz Sigorta’nın sattığı poliçelerde diş hekimleri ve hemşireler en düşük risk grubunda yer alıyor. Kulak burun boğaz, dahiliye, göz, psikiyatri ve göğüs hastalıkları uzmanları ikinci grupta değerlendirilirken, pratisyenler üçüncü sırada yer alıyor. Radyoloji, genel cerrahi, onkoloji, kadın doğum, ortopedi, anestezi ve acil tıp uzmanları ise hata ve kusur işleme ihtimali açısından yüksek risk grubunda görülüyor. Sigorta şirketlerinin sunduğu teminat limitleri 25 bin yeni liradan 300 bine kadar değişiyor. Yıllık prim ücretleri de 100’den başlayıp 400 yeni liraya kadar çıkabiliyor. Güven Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Güvendi, hastaya zarar verme potansiyelinin büyüklüğü oranında farklı uzmanlık alanları için faklı prim oranları belirlediklerini söylüyor. Yıllık 262,5 YTL’lik primle 25 bin yeni liralık teminat sağlanabildiğini vurgulayan Güvendi, düşük risk grubunda yer alan hekimlere daha az prim miktarı uygulandığını ifade ediyor. Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, isteğe bağlı olduğu için mesleki sigortalara ilginin az olduğuna dikkat çekiyor. Hem hastanın mağdur olmaması ve hem de hekimin kendisini rahat hissetmesi için mesleki sorumluluk sigortasının mecburi olmasını öneren Koçak, “Avrupa’da uygulama bu yönde. AB’ye üye olması halinde Türkiye’de de mesleki sigortalara mecburiyet gelecek.” değerlendirmesini yapıyor. İsviçre Hayat Sigorta Mesleki Sorumluluk Sigortaları Sorumlusu Elif Tez de mesleki mesuliyet adı altında tüm branşlardaki hekimleri sigortaladıklarını kaydediyor. Tez, 25 ve 50 bin yeni liralık iki farklı teminat paketi uyguladıklarını aktarıyor.

Hekimler, yeni ceza kanunundaki değişiklikler konusunda oldukça tedirgin. Ağır maddi tazminatlardan yakınan hekimler, ABD’de ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kendilerini sigortalatma yolunu seçeceklerini belirtiyor. Tüm sağlık çalışanlarının çeşitli yollarla kendilerini güvenceye almak istediğini belirten bir hekim, “Ancak sigorta şirketlerinin insafına terk ediliyoruz. Bu konuda devlet net bir çözüm bulmalı.” diyor. Hastane yönetimleri ise hekimlerin tek tek sigortalanmasının verimli olmadığı görüşünde. Bunun yerine sigorta şirketleriyle anlaşarak tüm hastanenin sigortalatılmasını öneriyor. Ankara Ulus Devlet Hastanesi Başhekimi Opt. Dr. Uğur Yıldız, personeline hukukçular aracılığıyla değişen mesleki sorumlulukları konusunda eğitim vermeye başladıklarını vurguluyor. Ayrıca hastalar için bilgilendirme formu hazırlayacaklarını belirten Yıldız, sigorta uygulamasının tek başına yeterli olmayacağını anlatıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu, tazminat sorumluluğunun hasta haklarını koruma açısından önemli olduğunu ifade ediyor. Risklere karşı hekimlerin sigortalanmasını olumlu bulan Aksu, “Ancak hekimlerimizin ve diğer sağlık personelinin sigorta mantığına uymayan şekilde araç kaskosu yapar gibi sigortalanması doğru değil.” değerlendirmesinde bulunuyor.

Türk Sağlık-Sen, yeni Türk Ceza Kanunu ile ağır cezalık olma riskiyle karşı karşıya gelen hekimler için hasta bilgilendirme formu hazırlattı. ‘Günah benden gitti beyanı’ esprilerine sebep olan formda hasta ve hasta yakınlarına karşılaşabilecekleri muhtemel müdahaleler ve sonuçları hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca vatandaşlar, oluşabilecek tehlikelerin kendilerine anlatıldığını ve rızaları dahilinde her türlü işlemin yapılması için doktorlara yetki verdiklerini imzalarıyla beyan ediyor.

En fazla ceza, kadın doğumda

Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu, 2004’te hekim hatalarından dolayı 23 doktoru cezalandırdı. Kurul, 1,5 yıl içinde 234 dosyayı görüşerek karara bağladı. İstanbul’dan 118, İzmir’den 35, Ankara’dan ise 20 dosya hakkında işlem yapıldı. Adli Tıp Kurumu’na ise 10 yılda hekim hatası iddiasıyla 636 dava dosyası geldi. Bunların 107’si kadın hastalıkları ve doğum alanında olurken, 68’i genel cerrahi, 67’si nöroloji-nöroşirürji, 60’ı anestezi, 57’si iç hastalıklar, 42’si ortopedi, 31’i pratisyen, 28’i göz, 28’i de kulak burun boğaz alanındaki hekim hatalarını kapsıyordu. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yüksek Sağlık Şûrası’nda da en fazla kadın doğumcular, genel cerrahlar ve nöroşirürji uzmanları hakkında şikayetler değerlendiriliyor.

Haber : Necip Çakır
Kaynak : www.zaman.com.tr