Genel SağlıkHABERLER

UZAKTAN EĞİTİM İÇİN YÖK’E 3 BİN DİLEKÇE

Sağlık Bakanlığında, görev yapan 84 bin ön lisans ile 86 bin lise mezunu sağlık çalışanı uzaktan eğitim hakkı istiyor. Bu talebin yer aldığı 3 bine yakın dilekçe, Türk Sağlık Sen tarafından YÖK’e sunuldu.

Sendika, Gazi Üniversitesi’ne de yazılı başvuruda bulundu. Türk Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarına uzaktan eğitim ile lisans ve ön lisans hakkı verilmesi için Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Gazi Üniversitesi’ne başvurdu. YÖK’e lisans tamamlama ve ön lisans hakkı isteyen çalışanların 3 bine yakın dilekçesi teslim edildi.

Gazi Üniversitesi’ne de sağlık çalışanlarının ön lisans ve lisans hakkı sağlayacak programların açılması için yazılı başvuruda bulunuldu. Yapılan başvuruda Ebe, Hemşire, Sağlık Memurları ve Tıbbi Teknologlara (Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarına) lisans tamamlama hakkı verilerek önemli bir adım atıldığı ifade edildi. Bunların dışında kalan Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan diğer sağlıkçılar için de lisans programlarının açılması istendi.

Başvuruda ayrıca Sağlık Meslek Lisesi mezunu Lab.Teknisyeni, Toplum Sağlığı, Ebe, Hemşire, Acil Tıp Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, ÇST, Diş Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Tıbbi Sekreter olarak görev yapan ve herhangi bir ön lisans programını bitirme imkanı bulamayan sağlık personeli için ön lisans programı açılması talep edildi.

Sendika, Gazi Üniversitesi Rektörü Rıza Ayhan ile de bir görüşme yaptı. Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının da Gazi Üniversitesi’nde uzaktan eğitim ile ön lisans yapmalarına imkan sağlanmasını talep etti. Konu ile ilgileneceğini kaydeden Rektör Rıza Ayhan buna yönelik programların açılabileceğini ifade etti.

Ziyarette ebelik, hemşirelik ve sağlık eğitim enstitüsü mezunları dışında kalan sağlık çalışanlarına lisans tamamlama imkanının üniversite tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği de soruldu. Rektör Ayhan, karar alınması halinde bunu da yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

TÜRK SAĞLIK SEN, UZAKTAN EĞİTİM HAKKINI BAKANLIK İLE DE GÖRÜŞTÜ

Türk Sağlık-Sen, uzaktan eğitim ile lisans ve ön lisans tamamlama hakkı için Sağlık Bakanlığı’na da başvurdu. Sendika tarafından bu konuda hazırlanan bir rapor Sağlık Eğitim Genel Müdürü’ne verildi.

Ziyarette Genel Başkan Önder Kahveci lisans tamamlamanın genişletilmesini istediklerini kaydederek “Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğim Enstitüsü mezunlarına lisans tamamlama hakkı verildi. Çalışanların eğitim durumları Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde diğer sağlık personellerine de uzaktan eğitim ile lisans tamamlama hakkı verilerek eğitim seviyelerinin yükseltilmesini istiyoruz. Ayrıca Sağlık meslek lisesi mezunları için de bölümleri ile ilgili yine uzaktan eğitimle ön lisans hakkı verilmesi talebimiz var. Bu konuda Gazi Üniversite Rektörü ile görüştük. Kendileri bu eğitimleri verebileceklerini kaydettiler. Lisansı olmayan bölümleri de açabileceklerini buna eğitim ve altyapı olarak hazır olduklarını söylediler.” dedi.

Genel Müdür Kapıcıoğlu lisans tamamlama ve ön lisan hakkının verilebileceğini kaydederek, “Olabilir, lisans ve ön lisans tamamlama hakkı verilebilir. Bunu MEB ve YÖK ile görüşmemiz gerekli. Bunu değerlendireceğiz.” karşılığını verdi.