TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ANAYASA MAHKEMESİ’NDE

Sözlü açıklama yapıldı…

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, ”Tam Gün” Yasasıyla ilgili olarak CHP’nin açtığı davada sözlü açıklama yapmak üzere, bugün Anayasa Mahkemesi’ne geldi.

Anayasa Mahkemesi’nde saat 09.30’da başlayan görüşme, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. TTB Merkez Konseyi adına Anayasa Mahkemesi’ne görüş bildirmek üzere Birlik Başkanı Eriş Bilaloğlu, Genel Sekreter Feride Tanık ve avukat Ziynet Özçelik, Anayasa Mahkemesi’ne geldi.

5947 sayılı ”Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Kimi Maddelerinin İptallerine Ve Yürürlüklerinin Durdurulmasına” yönelik dava, yarın sabah 09.30’da Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek.

Bu arada Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın da saat 11.30’da Anayasa Mahkemesi’ne görüş bildirmek üzere geleceği öğrenildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, kamuoyunda ”Tam Gün Yasası” olarak bilinen kanunla ilgili, ”Yasanın tamamının, ne hekimler ne sağlık çalışanları ne de hizmet alacak vatandaşın yararına olduğunu düşünüyoruz. Bunu Anayasa Mahkemesinde de ifade ettik” dedi.

TTB Merkez Konseyi heyeti, CHP’nin, kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinen kanunla ilgili açtığı davada sözlü açıklama yapmak üzere Anayasa Mahkemesine geldi. Bilaloğlu, Anayasa Mahkemesine görüş bildirmelerinin ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Anamuhalefet Partisinin başvurusuyla, Tam Gün Yasası’nın Anayasa Mahkemesine taşındığını anımsatan Bilaloğlu, yasayla ilgili düşüncelerini dile getirmek üzere geldiklerini söyledi.

Bilaloğlu, ”Yasanın tamamının, ne hekimler ne sağlık çalışanları ne de hizmet alacak vatandaşın yararına olduğunu düşünüyoruz. Bunu Anayasa Mahkemesinde de ifade ettik” dedi.

Görüşmeye, TTB’nin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, YÖK ve GATA yöneticilerinin de çağrıldığına işaret eden Bilaloğlu, ”TTB olarak, bu yasanın performans sistemi, çalışma özgürlüğünün sınırlanması, mesleki sorumluluk sigortası ve iyonize radyasyonda çalışanlar konularındaki değerlendirmelerimizi de aktardık” diye konuştu.

Bilaloğlu, yasanın, kurum hekimlerinden iş yeri hekimlerine, öğretim üyelerinden devlet hastanesinde çalışan uzman hekimlere kadar hemen hemen bütün hekimleri ilgilendirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

”Görüşmede öncelikle vurgumuzu buna yaptık. Çünkü yanlış ve biraz da çarpıtılmış olarak sadece ve sadece muayenehanesi olan hekimleri ilgilendiren bir yasa gibi yansıtılmaya çalışıldı. Bununla birlikte hekimlerin bu yasa sayesinde çok yüksek ücret aldıkları ve alacakları ifade ediliyor. Öncelikle bu yanılgıları ifade ettik ve bunların doğru olmadığını vurgulamış olduk.

Ardından Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı başta olmak üzere sağlık politikalarının bir parçası olduğunu… O nedenle de hekimlerin, sağlık çalışanlarının emeğinin ucuzlatılması anlamına geldiğini, bir öğretim üyesinin, bir hekimin, pratisyen hekimin ya da bir kurum hekiminin bugün ve gelecek güvencesi olan bir sistemde kamu özlük hakları ve ücret dahil olmak üzere güvence altında çalışmasının en verimli çalışma olduğunu söyledik. Verimlilik anlayışının sayıların yükselmesi, muayene sayılarının, yapılan işlemlerin artmasıyla sınırlı bir algılamanın aslında vatandaşın sağlık hizmetine yanıltıcı bir şekilde ulaşması anlamına geldiğini ifade etmeye çalıştık.”

Bilaloğlu, hekimlerin mesai dışında çalışarak gelirini daha fazla artıracak bir sistemin teşvik olmadığını öne sürdü.

Bu sistemin, sağlık hizmetinin daha niteliksiz sunulmasına yol açacağını dile getirdiklerine işaret eden Bilaloğlu, görüşmede yasanın daha makul hale getirilmesine ilişkin önerilerini de aktardıklarını bildirdi.

Bilaloğlu, Anayasa Mahkemesinin görüşlerini dikkate almasını umduklarını ifade ederek, ”Doğrusu böyle olmadığı takdirde endişemiz, tıpkı SBS’de olduğu gibi… Kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanı, ‘Bir yanlış oldu, çok üzüldük. Bir sürü öğrenci mağdur oldu.’ gibi bir açıklama yaptı. Tıpkı buna benzer bir şeyin bu yasa için de geçerli olacağını düşünüyoruz” dedi.

BAKAN AKDAĞ DA GELDİ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ”Tam Gün” yasası ile ilgili CHP’nin açtığı davada görüş bildirmek üzere Anayasa Mahkemesine geldi.

Anayasa Mahkemesine saat 12.30’da gelen Bakan Akdağ, saat 14.40’ta buradan ayrıldı.

Gün içinde Anayasa Mahkemesine Türk Tabipleri Birliği (TTB), GATA ve YÖK’ten de heyetler gelerek görüşlerini bildirdi.

5947 sayılı ”Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Kimi Maddelerinin İptallerine Ve Yürürlüklerinin Durdurulmasına” yönelik dava, yarın sabah 09.30’da Anayasa Mahkemesinde esastan görüşülecek.