Genel SağlıkHABERLER

UYUKLAYARAK SÜNNET OLSUN UYANDIĞINDA UNUTSUN!

HATALI SÜNNET ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ KARARTIR

Sadece erkeği değil kadını da hastalık riskinden koruyan sünnetin doğru zamanda, doğru uzmana ve doğru merkezlerde yaptırılması çok önemli. Hastanede, hekim tarafından, 0-3 ya da 6-7 yaş arasında ve uyutularak yaptırılan sünnet; çocuğun hem psikolojisini hem sağlığını korur. Aksi takdirde hatalı sünnet çocuğun hayatını karartır!

Medical Park Gebze Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Timurçin Ünal; ailelerin özellikle yaz aylarında yaptırmayı tercih ettiği sünnetle ilgili bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu:

• Sünnet; penisin uç kısmını örten derinin cerrahi bir işlemle çıkarılmasıdır. Günümüzde dünyada en çok yapılan cerrahi operasyondur. Tam olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte, tarihçesi yazılı tarih öncesine kadar uzanmaktadır.

• Temelde dinsel bir uygulama olarak bilinse de sünnet günümüzde tıbbi yararından dolayı da yapılmaktadır. Hatta bu nedenle birçok kişi, dini inançlarında sünnetin yeri olmamasına karşın çocuklarını sünnet ettirmekte, Batı toplumlarında da sünnetin giderek yaygınlaştığı gözlemlenmektedir.

SÜNNET KADINI DA KORUYOR

• Sünnetin tıbbi açıdan sayısız yararı olduğu birçok araştırmada gösterilmiştir: Penis ucu temizliğinin sürekliliğini sağlamak yanında, sünnetli erkeklerde penis başı kanseri ve eşlerinde rahim ağzı kanseri daha az görülmektedir.

• Buna karşılık sünnet edilmemiş kişilerde birçok sağlık sorunu görülebilmektedir: Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda, penis başı kanser sıklığında ve eşlerinde rahim ağzı kanserlerinde artış gözlenmektedir.

2 YAŞ ÖNCESİNİ TERCİN EDİN

• Sünnet işlemi 0-3 yaş ya da 7 yaş sonrası yapılmalıdır. Yeni doğan döneminde penis damar ve sinir ağı tam olarak gelişmediğinden, lokal anestezi ile sünnet işlemi rahatlıkla uygulanabildiği için bu dönem sünnet işlemi için tercih edilebilir.

• Çocuğun 2–6 yaş arası, özellikle de 4–5 yaş arası ise sünnet için tercih edilmemesi gereken yaşlardır. Bu yaşlarda yapılacak bir sünnet, çocukta psikolojik açıdan olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle çocukların bu yaşlarda sünnet edilmesini önermiyoruz. Diğer bir deyişle; sünnetin ya ilk 20 günde (yeni doğan) ya 2 yaş öncesi bir dönemde ya da 7 yaşından sonra yapılmasını tavsiye ediyoruz.

HASTANEDE VE DOKTORA YAPTIRIN

• Sünnet işlemi, çocuk cerrahi uzmanları ve üroloji uzmanlarınca yapılmalıdır. Sünnet işleminin uygun olmayan koşullarda ve ehliyetsiz kişilere yaptırılması, çocuğun geleceğini karartabilecek hataların doğmasına neden olabilir.

• Hatalı sünnet, peniste kalıcı hasarlara ve cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olarak çocuğun hayatını karartabilir! Kanama, enfeksiyon (örneğin sarılık), penis başı yaralanması, işeme deliği darlıkları, yetersiz sünnet, kistik oluşumlar, penis kaybı, his kaybı ve ereksiyon sorunları hatalı sünnetin olumsuz sonuçlarından birkaçıdır.

PSİKOLOJİSİ İÇİN HASTANE!

• Tüm bu nedenlerden dolayı sünnetin ehil ellerde ve hastane ortamında yapılması hayati önem taşır. Hastane ortamında yapılmasıyla; sterilizasyon koşullarının tam olarak sağlanabilmesinden dolayı sünnet sonrası akut enfeksiyonlar dışında; hepatit B ve hepatit C gibi kötü sterilizasyon koşullarından kaynaklanabilecek kronik enfeksiyonlarında önüne geçilmiş olur. Sünnet işlemi, uzman kişilerce, çocuğun psikolojik olarak en az travma göreceği şartlar sağlanarak gerçekleştirilir.

UYUKLAYARAK YAPILAN SÜNNET TRAVMAYI ÖNLER

• Sünnet, çocukların psikolojisi için mutlaka anestezi altında yapılmalı. Sünnet operasyonu; çocuklara genel anestezi altında, yeni doğan bebeklerde ise lokal anestezi ile uyutma, uyuşturma işlemi uygulanarak yapılmalı.

• Çocuklarda lokal anestezi uygulaması ile ağrı duyusu ortadan kaldırılsa bile çocuk dokunma ve çekme hareketlerini hissetmekte, buna karşı psikolojik olarak olumsuz tepki verebilmektedir. Bu nedenle lokal değil, genel anestezi tercih edilmeli.

UYANINCA HATIRLAMIYOR

• Uygulanan anestezi, gerçek anlamda bir ameliyat anestezisi olmayıp ‘sedo anestezi’ işlemidir. Çocuklarda tercih edilen ‘sedo anestezi’ yöntemiyle; bir anlamda uyuklar haldeki çocuklar yapılan işlemleri hatırlamıyor, acısız ve uyku halinde sünnet işlemi gerçekleştiriliyor.

• Ayrıca genel anestezi altında yapılan işlemde erişkin yaşlarda erken boşalmayı önleyecek freniloplasti işlemi sünnet esnasında yapılabilmektedir.

• Sünnet sonrası iyileşme süresi kişiye göre değişmekle birlikte, 24 – 48 saat içinde hasta günlük yaşamına dönebiliyor.

YENİ DOĞAN SÜNNETİNİN FAYDALARI

• Penis damar ve sinir ağı bu dönemde tam olarak gelişmemiş olduğundan, işlem rahatlıkla lokal olarak uygulanabilir,

• Kanama komplikasyonunu çok az gözlenir,

• Çocuk psikolojik olarak etkilenmez,

• İşlem sonrası bakım kolay ve iyileşme hızlıdır.