Genel SağlıkHABERLER

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA KİMLER RİSK ALTINDA?

Türkiye’de böbrek hastalıklarının yaygınlığına rağmen toplumda yeterli farkındalık olmaması, hastalığın erken teşhis edilmesinin önünde ciddi bir engel. Hal böyle olunca, sinsi ilerleyen böbrek hastalıkları zamanla kronik bir hal alıyor, dolayısıyla

 Kronik böbrek hastalığı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta salgın halini almış olan önemli bir halk sağlığı sorunu. Hastalığın erken teşhis edilmesi halinde ilerlemesi geciktirilebilir ve önlenebilir. Hastalıkla ilgili farkındalık ve erken tanı oranı düşük olduğundan dolayı tedavide geç kalınıyor. Kronik böbrek hastalığı yaşam kalitesini bozarak, yüksek sakatlık ve ölüm oranlarının yanı sıra, yüksek maliyetli diyaliz ve böbrek nakli tedavileriyle de ülkemizin sağlık bütçesini de tehdit ediyor.
Halen tüm dünyada 2 milyonu aşkın kişi diyaliz ve böbrek nakli tedavileri ile yaşamını sürdürüyor. Gelecek 10 yıl içinde bu sayının iki katına çıkması ve toplam tedavi maliyetinin 1.5 trilyon dolara yaklaşması bekleniyor Türk Nefroloji Derneği verilerine göre ülkemizde yaklaşık 7.5 milyon kişi kronik böbrek hastası. Diyaliz uygulanan veya böbrek nakli yapılmış yaklaşık 70 bin hasta, son dönem böbrek yetmezliği evresinde olduklarından dolayı, diyaliz veya böbrek nakli tedavilerine gereksinim duyuyor. Hastalık sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerliyor.
Risk grupları daha dikkatli olmalı
Bazı kişiler kronik böbrek hastalığına daha yatkın oluyor. ‘Kronik böbrek hastalığı’ için en yüksek risk grubunda bulunanları şöyle sıralayabiliriz.
1-Diyabet hastalığı
2-Hipertansiyon
3-Kalp-damar hastalığı
4-Ailesinde böbrek hastalığı olanlar
5-Yaşlılar
6-Sigara içenler
7-Böbrek taşı olanlar
8-Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu bulunanlar
9-Sık ağrı kesici kullananlar
10-Bağ dokusu hastalığı olanlar
Diyabet hastalığı artınca böbrek hastalığı da artıyor
Yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre ülkemizde erişkinlerin yüzde 32.7’sinde hipertansiyon, yüzde 12.7’sinde diyabet hastalığı, yüzde 32.1’inde obezite ve yüzde 35.2’sinde aktif sigara içiciliği sorunu bulunuyor. özellikle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son dönem böbrek yetmezliğinin en sık nedeni olan diyabet hastalığı sıklığı 2002’de yüzde 7.2 iken, günümüzde yüzde 12’nin üzerine çıkmış olması endişe verici bir durum.