Genel SağlıkHABERLER

ULUSAL SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ

Ülkemizde hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının kalite, hasta ve çalışan güvenliği alanlarında yaptıkları araştırmalar ve yürüttükleri programların değerlendirileceği “Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri”nin ikincisi

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından “Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri” ile ilgili yayınlanan duyuru şöyle:

Ülkemizde hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının kalite, hasta ve çalışan güvenliği alanlarında yaptıkları araştırmalar ve yürüttükleri programların değerlendirileceği “Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri”nin ikincisi sahiplerini bekliyor. Bu kapsamda aşağıdaki ödüller verilecektir:

1. Hizmet Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü

2. Hizmet Kalite Standartları En İyi Uygulama Ödülü

Sağlık çalışanlarımızı ve sağlık kurum ve kuruluşlarımızı; gerçekleştirdikleri iyi uygulamalar ve bilimsel araştırmaları keyifli bir rekabet ortamında tüm sağlık camiası ile paylaşmak üzere bu ödüle başvurmaya davet ediyoruz.

Başvurmak isteyen katılımcılar için ödül süreci ile ilgili şartlar aşağıda açıklanmıştır.

1. Araştırma Ödülü

Seçici Kurul tarafından, saha araştırmasına dayalı olarak Bakanlık Hizmet Kalite Standartlarının etkinliğinin ölçümünü içeren çalışmalar arasından dereceye giren başvuru sahiplerine “Hizmet Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” verilecektir.

Değerlendirme Şartları:

a) Saha araştırmasına dayalı olması;

b) Bakanlık veya diğer hastanelerde yapılmış olması,

c) Bir araştırmadaki bilimsel gereklilikleri karşılıyor olması,

gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Ödül: Dereceye giren başvuru sahipleri (birinci, ikinci, üçüncü ve Jüri Özel Ödülü) 3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresine davetli olarak çağrılacak ve plaket verilecektir.

Sunum Şekli ve Raporlama

Araştırma Ödülü başvurularının yazım kuralları açısından

“Tam Metin Şablonu”

doğrultusunda hazırlanması ve maksimum 5000 kelime olacak (5000 kelimeyi aşan başvurular dikkate alınmayacaktır) şekilde hazırlanması gerekmektedir.

2. En İyi Uygulama Ödülü

Seçici kurul tarafından, Hizmet Kalite Standartları kapsamında Hasta güvenliği, Çalışan güvenliği ve Laboratuar güvenliği alanlarında daha güvenli bir ortam oluşturmak ve güvenliği tesis etmek üzere kamu, özel ve üniversite kurumlarında yapılmış veya halen devam edilen sistematik uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla “Hizmet Kalite Standartları En İyi uygulama Ödülü” verilecektir.

Değerlendirme Şartları:

a) Uygulamanın hasta, çalışan veya laboratuar güvenliği alanında olması,

b) İlgili birimlerin tümünü kapsıyor olması,

c) Uygulamaya ait plan ve programların çıkartılmış olması,

d) Uygulamanın takibini sağlayan raporlama sisteminin bulunuyor olması,

e) Görsel öğelerle desteklenmesi,

f) Benzer kurumlarda uygulanabilme niteliğine haiz olması,

gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Ödül: Dereceye giren başvuru sahipleri (birinci, ikinci, üçüncü ve Jüri Özel Ödülü) 3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresine davetli olarak çağrılacak ve plaket verilecektir.

Sunum Şekli ve Raporlama

En İyi Uygulama Ödülü için başvuracak adayların aşağıda yer alan başlıklarda uygulama başvuru metinlerini hazırlamaları gerekmekte olup uygulamanın bütünü göz önünde bulundurularak başlıklarda revizyona gidilebilir. Rapor metinleri maksimum 5000 kelimeden (5000 kelimeyi aşan başvurular dikkate alınmayacaktır) oluşmalıdır. Yazım kuralları açısından ise “Tam Metin Şablonu” esas alınmalıdır.

Uygulamanın Amacı

Uygulama Süreci

Elde Edilen Sonuçlar (Sonuçların ölçülebilir olması tercih sebebidir)

Öğrenilen Dersler

Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri (Sonuçların ölçülebilir olması tercih sebebidir)

Uygulamanın Bütçesi ve Finansmanı