TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ DÜNYA VETERİNER HEKİMLERİ GÜNÜNÜ İÇLERİ BURUK KUTLUYOR

Dünya Veteriner Hekimleri Birliğinin (WVA) kararı doğrultusunda ilki 2001 yılında düzenlenen Dünya Veteriner Hekimler Günü’nün altıncısı 29 Nisan 2006 tarihinde tüm dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

Veteriner Hekimler hayvanların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesinden,hayvansal gıda maddelerinin üretim ve işlenmesine ve insanların sağlıklı bir şekilde tüketmesine kadar her aşamada sorumlu olan meslek mensuplarıdır.Ülkemizin en ücra köşelerinden büyük metropollere kadar çok geniş bir kesimde, zorlu arazi şartları altında mesleklerini cefakarca icra etmektedirler.

Ülkemizde son 20-25 yıl içinde hayvancılık sektörünün gerilemesine bağlı olarak veteriner hekimlik mesleği de ihmal edilmiş olup, hayvan ve halk sağlığını tehdit eden ciddi sorunlarla karşı karşıya gelinmiştir. Ülkemizde son yaşanan Kuş Gribi vakaları, Veteriner Hekimlerin sadece hayvan sağlığı değil, insan sağlığı açısından da önemli görevler üstlendiklerinin açıkça göstermiştir. Kuş Gribi, Kuduz Bruselloz, Şarbon, Deli Dana ,Tüberküloz gibi salgın ve insanlara geçen zoonoz hastalıkların yok edilmesi; çiftlikten sofraya gıda kontrolünün sağlanması ve halk sağlığı Veteriner Hekimlerin temel görevleri arasındadır. Ayrıca AB müktesebatının %25’inin veteriner mevzuatından oluşması nedeniyle Veteriner Hekimlerin bu süreçte önemli görevler üstleneceği açıktır.

Ancak Veteriner Hekimlerin bu görev ve sorumlulukları; halen mevcut olan yetersiz teşkilatlanma ve olumsuz teknik koşullar ile açlık sınırında olan düşük ücretle yerine getirmelerinin mümkün olmadığı da bir gerçektir. Öncelikle Tarım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında veteriner hizmetlerinin AB normlarında bağımsız ve güçlü bir yapıya kavuşturulması, Tarım,Sağlık ve Çevre ve Orman Bakanlığı ile Belediyelerdeki eksik veteriner hekim kadrolarının tamamlanması ve AB mevzuatında yer alan veteriner hekim yetki ve sorumluluklarının tam olarak sağlanması gerekmektedir.Son yıllarda ihtiyacın çok üzerinde açılan, akademik ve teknik imkanları yetersiz olan Veteriner Fakülteleri kapatılmalı yada birleştirilmelidir.Ayrıca kamuda çalışan Veteriner Hekimlerin ve yardımcı sağlık personelinin maaşları ve diğer özlük haklarının ivedi olarak iyileştirilmesi gerekmektedir.

2 binden fazla Veteriner Sağlık Çalışanının katılımıyla 15 Nisan’da Ankara’da düzenlenen “Sabrımız Tükendi” mitinginde artık kronik hale gelmiş tüm bu sorunlar kamuoyuna bir kez daha duyurulmuş olup, çözülmediği takdirde AB uyum sürecinde ülkemizin karşısına çıkacak önemli engellerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Hayvancılık ve gıda sektörümüzün gelişmiş ülkeler düzeyine ulaştığı,veteriner sağlık çalışanlarının hak ettiği sosyal statüye kavuştuğu,yetiştiricilerimizin gelir seviyesinin arttığı ve halkımızın gelişmiş ülkeler düzeyinde hayvansal protein tükettiği bir Türkiye’ye en kısa süre içerisinde ulaşmayı ümit ediyoruz.Bu duygular içinde ve içimiz buruk olarak ülkemizdeki tüm Veteriner Hekimlerin “Dünya Veteriner Hekimler Günü” nü kutluyoruz.

AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU

Ankara-İstanbul-İzmir-Giresun-Mersin-Afyon-Gaziantep-Antalya Veteriner Hekim Odaları
Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği
Veteriner Hekimler Derneği
Veteriner Dahiliyeciler Derneği