Genel SağlıkHABERLER

TRAFİK KAZASI OLGULARINA ÇÖZÜM

Trafik kazazedelerinin tedavi giderlerinin karşılanmasıyla ilgili sorunun çözümü için bugünlerde sürdürülen arayışlara ve kanun değişikliği çalışmalarına katkıda bulunmak üzere bir öneride bulunmak istiyorum.

Kanaatimce bu sorunun çözümü için bir kanun değişikliği paketi şarttır. Kanunla yapılacak olan düzenlemelerin sorunu çözmesi ve yeni sorunlara yol açmaması için aşağıdaki hususları kapsaması gerektiğine inanıyorum.

Öncelikle sosyal devlet olmanın ve sosyal güvenlik anlayışıyla işletilen kamu sigortacılığının temel gereği olarak, trafik kazası olgularının tedavi giderlerinin tamamı mutlaka SGK tarafından ödenmelidir.

SGK trafik kazası olgularının tedavi giderlerini karşılarken:

kazazedenin SGK mensubu olup olmadığına;

kazazedenin SGK’ya borcu olup olmadığına, aktivasyonsuz olup olmadığına;

kazazedenin sürücünün kendisi, aracın işleteni, yolcusu, karşı araçtaki sürücü veya yolcu ya da yaya olup olmadığına;

kazazedenin kusurlu, kusursuz veya kısmi kusurlu olup olmadığına;

kazanın savcılık/karakol/emniyet güçlerinin kayıtlarına girip girmediğine;

olayın bisiklet, motorlu bisikletlerin sebep olduğu kaza olup olmadığına;

kazanın, sürücünün kusurundan veya yol koşullarından kaynaklanıp kaynaklanmadığına;

trafik veya iş makinelerinin karıştığı kazaların karayolunda veya dışında olup olmadığına;

kazaya karışan araç veya araçların geçerli trafik sigortası olup olmadığına;

kazaya neden olan aracın çalıntı veya gasp edilen bir araç olup olmadığına;

kaza yapan sürücünün veya kazazedenin alkollü olup olmadığına;

tedavi giderlerinin zorunlu mali sorumluluk sigortası teminat miktarlarını aşıp aşmadığına

bakmaksızın trafik kazasıyla ilişkili sağlık harcamalarının tümünü sağlık kurumlarına geri ödemelidir.

SGK, trafik kazalarıyla ilgili tedavi giderlerinin geri ödemesiyle ilgili bir birim oluşturmalıdır. Zorunlu trafik (mali sorumluluk) sigortası kapsamında araç sahiplerinden toplanan primlerin, bedeni hasarların karşılanmasıyla ilgili miktarları SGK’nın bu birimine ait hesaba aktarılmalıdır. Bu aktarım riskin SGK tarafından özel sigortalardan satın alınması veya bedeni hasarların karşılanmasına dönük primlerin doğrudan SGK’ya ödenmesi şeklinde olabilir. Bu miktarların (oranların) belirlenmesi Hazine Müsteşarlığınca yapılmalıdır.

Trafik kazalarıyla ilgili düzenlenen tüm resmi belgeler (olay yeri kaza tespit tutanağı, olay yeri terk tutanağı, sürücü ve kazazedelerin nüfus bilgileri, alkol muayenesi sonuçları, sigorta şirketi ve poliçesi numarasıyla ilgili kayıtlar, sürücü belgesi ve araç ruhsatı bilgileri, vb…) elektronik ortamda düzenlenmelidir. Kazazedelerin tedavi masraflarını ödeyen SGK, bu belgelere ulaşabilmelidir. Hastaneler ve sağlık kurumları kendi işlerini (tanı, tedavi, rehabilitasyon) yapmalı; belge temin etmek zorunda olmamalıdır. Karakol kayıtlarına girmiş veya girmemiş trafik kazalarıyla ilişkili kazazedelerin başvurularında, hastanenin kayıtları yeterli olmalıdır. Hastanelerin diğer hastalarla ilgili olarak düzenledikleri belgeler, girdikleri tanılar nasıl geçerli oluyorsa, trafik kazası olgularıyla ilgili kayıt ve tanıları da doğrudan geçerli kabul edilmelidir.

Yapılacak düzenlemeler, 2008 Kasım ayından bu yana tahsil edilemeyen faturaları da mutlaka kapsamalıdır.

Bütün bunları sağlayan bir yasal düzenleme yaşanan sorunları çözecektir. Aksi takdirde, hem vatandaş hem de sağlık kurumları mağdur olacak; sağlık sistemimiz itibar kaybedecekir.

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimi