Genel SağlıkHABERLER

TIP GÖR DER, TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ HARİTASINI ÇIKARDI

Tıbbi görüntüleme cihazı olmayan iller var

Türkiye’de tıbbi görüntüleme cihazlarının fazla sayıda olduğu konusunda spekülasyon yapılırken, Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Teknolojileri Derneği (Tıp Gör Der), bu sayının Avrupa’dakinin altında olduğunu, Türkiye’de birçok ilde yüksek teknoloji içeren görüntüleme cihazlarının bulunmadığını açıkladı. Türkiye’nin 2010’daki teknoloji haritasını çıkaran Tıp Gör Der’in düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin tıbbi görüntüleme cihazları sayısında ve hizmet kalitesinde hâlâ alacak çok yolu olduğu açıklandı. Tıp Gör Der Yönetim Kurulu Başkanı Esen Tümer, tıbbi görüntüleme cihazlarının Türkiye’deki kullanımıyla ilgili “Türkiye’de kişi başına düşen cihaz sayısı Batı Avrupa’daki gelişmiş ülkelerin yarısı hatta üçte biri kadar. Gün geçtikçe gelişen teknolojinin ülkemizde de yaygınlaşmasıyla Türk insanının daha uzun ve kaliteli bir yaşama kavuşacağına inanıyoruz. Biz dernek olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Teknolojinin gelişmesi ve insan ömrünün uzamasına bağlı olarak sağlık konusunda talep bütün dünyada artıyor. Bu talep artışıyla birlikte tıbbi görüntüleme cihazlarının sayısı da her geçen gün artış gösteriyor. Ancak Türkiye’deki cihaz sayısı, kamuoyundaki algının tersine hâlâ Avrupa’daki sayının altında yer alıyor. Türkiye’nin teknoloji envanterini ortaya koymak amacıyla yola çıkan Tıp Gör Der’in yaptığı çalışmaya göre Türkiye’de en çok bilgisayarlı tomografi cihazı bulunuyor. Tıp Gör Der Yönetim Kurulu Başkanı Esen Tümer, Türkiye’de 1035 adet bilgisayarlı tomografi cihazının yanında 519 manyetik rezonans görüntüleme (MR), 62 pozitron emisyon tomografisi (PET/CT) ve 108 lineer akseleratör (radyoterapi) cihazının bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin teknoloji haritasında tıbbi görüntüleme cihazlarının en yoğun olarak bulunduğu illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir geliyor. Haritalarda birçok ilde de PET/CT ve radyoterapi cihazı bulunmadığı görünüyor. Bir milyon kişiye düşen cihaz sayısında Türkiye ortalamasına bakıldığında bilgisayarlı tomografide 14,3 ve MR’da 7,2 rakamları göze çarpıyor. PET/CT ve radyoterapi cihazlarının olduğu illerde yapılan araştırmalara bakıldığında bir milyon kişiye düşen PET/CT sayısı 0,9 ve radyoterapi cihazı sayısı da 1,5. Oysa Avrupa’da bu sayılar, bilgisayarlı tomografide bir milyon kişiye düşen cihaz sayısı bakımından ortalama 20, MR’da 12, pozitron emisyon tomografisinde ise 1,2’dir.

Türkiye’deki bütün illeri, bulunan cihazlar bakımından teker teker değerlendiren Esen Tümer, yaptıkları araştırmaya göre Türkiye’de bulunan yüksek teknoloji içeren manyetik rezonans görüntüleme cihaz sayısının 388, pozitron emisyon tomografi cihaz sayısının 62, bilgisayarlı tomografi cihaz sayısının ise 754’e kadar ulaştığını belirtti.

Tıp Gör Der Hakkında

Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Teknolojileri Derneği – Tıp Gör Der, Türkiye’de sağlık sektöründe ileri görüntüleme teknolojilerinin kullanımının geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesini, etkinliğini artırmak amacıyla 2000 yılında kuruldu. Kurucuları arasında Siemens, Philips, Toshiba, Kurt&Kurt (Hitachi), Meditel (Shimadzu), Varian (Voss) Mesi, (Elekta), Reproset (AGFA) gibi birçok uluslararası üretici üyesi bulunuyor.

Tıp Gör Der’in vizyonu, hızla gelişen tıbbi görüntüleme cihazlarının işletmeler ve kurumlar tarafından dünya normlarında ve standartlarında, kârlı, kaliteli, devamlı ve verimli kullanılması, hizmetlerin ihtiyaç sahipleri için ulaşılabilir ve yaygın olmasına çalışmak ve katkıda bulunmaktır.

Leo PR/ Eda Akyüzlü