Genel SağlıkHABERLER

TEK YAŞAYAN YAŞLI SAYISI ARTIYOR!

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan 18-24 Mart yaşlılar haftasına özel yaptığı açıklamada kaliteli yaşamın genç yaşlı ayırt etmeksizin herkesin hakkı olduğunu vurguladı. Kaptan tek yaşayan yaşlı s

Yaşlanma, yaş alma, her gün bir değişikliğe neden olan, uzun soluklu bir süreçtir. Fizyolojik saydığımız, yaş alma ile beraber, hali hazırda normal kabul ettiğimiz değişikliklerin yanısıra, bir ya da birkaç kronik hastalık basit günlük yaşam aktivitelerinin kısıtlanmasına neden olur. Yaşam koşulları değişen yaşlıların fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunları hakkında bilgi veren üsküdar üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülten Kaptan, yaşlılar haftasına özel yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar
“Fiziksel aktivitelerdeki azalma, ulaşımı, sokağa çıkmayı engellerken; sosyal sorunlara da neden olmaktadır. Yaşlının insanlarla beraber bulunmasına engel oluşturur. Değişen hayat şartlarının, yaşlıyı aile yanında barındıramama, çekirdek aile içinde yaşlıya yer verme güçlüğü, yaşlıda barınma, korunma, aile içinde rol kaybı gibi sosyal sorunlara yol açar. Oysa ekonomik sorunu olan yaşlılar için aile içinde yaşıyor olmak bir kazançtır. çünkü üretkenlikleri gençlikteki gibi değildir artık, evde bakım sorunları, kendini yalnız hissetme, ekonomik muhtaçlık, kendini yük olarak algılama, yaşlıda eziklik, yoksunluk yaratır.
Sosyal, psikolojik, ekonomik sorunlar bir girdap oluşturur. Hali hazırda çalışıyor olanlar için ise sağlık sorunları çalışma hayatını daha fazla etkiler, şehirlerde yoksulluk sınırına gelen tarzda yaşam şekli oluşmuştur yaşlılarda. Beden imgesinde değişiklikler, yeniye uyumda güçlük gibi sorunlar da ilave sorunlardır.
Yaşlılar Mars’tan gelmedi!
Yaşlıların yaşam standardının yükseltilmesi, yoksulluk ve düşük gelirin önlenmesi gerekir. Giderek tek başına yaşayan yaşlı sayısında artış görülmektedir. Paralel olarak azalan aile bakımı bunu zorunlu kılmaktadır. Sosyal politikaların bilgisayar gibi kısa zaman aralıkları ile güncellenmesi gerekir.
Yaşlıların beklentileri temelde bu sorunların giderilmesi ile ilgilidir. Aile ve toplum ile ilişkilerini ekonomik düzey, eğitim düzeyi belirleyicidir. Destek olmaktan başka çare yok, yalnızlık ana sorunlarından bir tanesi, zaman ayırmalıyız.
Bakım gereksinimi yaşlandıkça artar. Aile içinde bakım gerçekleştirilemiyorsa, yerel yönetimler, sosyal devlet, özel bakım evlerine, huzur evlerine ağırlık vermelidir.
Yaşam insanlara bir kez verilmiş bir şanstır, genç yaşlı ayırmaz. Kaliteli yaşam sunmada el ele, gönül gönüle olmalıyız. Genç olmak önemli değildir, genç kalmak önemlidir. Yaşlılar Marstan gelmediler, ayrı bir kategorisi yok. Yaşlıya hizmet, insana hizmet ilkesidir, belirleyici olmalıdır.