Genel SağlıkHABERLER

TAM GÜN MÜ, TAM GÜM MÜ BELLİ OLACAK

Bugün Anayasa Mahkemesi Tam Gün Yasası’nı esastan görüşecek. Ardından da “Tam Gün mü” yoksa “Tam Güm mü” o belli olacak.

BUGÜN Anayasa Mahkemesi Tam Gün Yasası’nı esastan görüşecek.

Ardından da “Tam Gün mü” yoksa “Tam Güm mü” o belli olacak.

Tam Gün Yasası, sadece tıp doktorlarını değil diğer üniversitelerde çalışan öğretim üyelerini de kapsıyor.

TELİF OLAYI TAM GÜM

Tam Gün Yasası’nın, “Tam Güm” diyebileceğimiz düzenlemelerinden biri; kitap ve makale yazanlara ile diğer eserlere ait telif ücretinin döner sermayeye aktarılması ile ilgili…

Yasayı hazırlayanlar, bu ülkede “telif ücreti” diye bir ücretin olmadığının, doğru deyimin “telif geliri” ya da “telif kazancı” olduğunun bile farkında değiller!..

Bir yetkiliyle konuştum, “Evet haklısınız, telif ücreti deyimini yanlış kullanmışız” dedi.

“Peki. Kitap ve makale yazanın telif gelirinin döner sermayeye aktarılması, bilimsel çalışma yapmayı baltalamaz mı?” şeklindeki sorum üzerine de;

“Biz bununla üniversite mensuplarınca görevleri ile bağlantılı verdiği hizmeti örneğin mütalaa verilmesi ya da konferans karşılığı alınan gelirleri kastettik” demez mi!..

İster inanın, ister inanmayın, yanıt aynen böyle!..

“Mütalaa ve konferans geliri telif değil. Bunların telif olması için örneğin kitap veya dergide yayımlanması gerekir” dediğimde, karşımdaki “Biz bunu telif olarak düşünmüştük” diyebildi.

TAM GÜMLÜK SORULAR

· İşsizlik ciddi bir sorunken, doktor muayenehaneleri ve tıp merkezlerinin arka arkaya kapanmasına ve buralarda çalışan onbinlerce elemanın işsiz kalmasına neden olan bu düzenlemenin zamanı mıydı?

· Üniversitelerde öğretim üyelerine, “Bilimsel çalışma ve araştırma yaptığında, asistanlarla ilgilendiğinde, ücretin artmayacak. Sekiz saatlik mesai dışında, muayene ve ameliyat yaptığında, ücretin artacak” deniliyor. Dünyada bunun örneği var mı?

· Bir doktor, 12 saat aralıksız ameliyat yapabilir mi? 10 saattir ameliyat yapan doktora canını emanet eden hastanın, canından daha değerli neyi olabilir?

· Sekiz saatten fazla çalışma olayında, bazı hocaların ameliyat listesine ilave edilmesi ya da normal çalışma saatlerinde yavaşlama gibi etik dışı durumlar olur mu?

· Üniversite hastanelerinin esas görevi eğitim ve araştırmaya yönelik hasta tedavisi değil mi? Diğer hastanelerden farkı olmamalı mı? Bizdeki üniversite hastanelerinin dünyada örneği var mı?

· Hem ücretsiz, hem hastane ve hekim seçimi, hem de en üst düzeyde tedavi olayının dünyada örneği ve buna inanan var mı?

· Sağlık hizmetleri katkı-katılım payı, fark ücreti getirilerek daha fazla paralı hale dönüştürülmüyor mu?

KADROSUZ DOKTORLAR

Kontenjanların dolu olması nedeniyle, özel sağlık kurumlarında iş bulamayan doktorlar ve sağlık görevlileri, kayıtdışı olarak istihdam edilebilecek.

Benzer sorun, muayenehanesi olan doktorun, en fazla bir hastanede çalışabilmesi yönünden de ortaya çıkacak. Bu durumda olan bazı doktorlar, diğer hastanelerde, kayıtdışı olarak görev, örneğin ameliyat yapabilecekler.

Kayıtdışı ekonomi özellikle kayıtdışı istihdam, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri. Kayıtdışılık önlenmeye çalışılırken, sadece sağlık hizmetleri yönüyle bakılıp, mali ve ekonomik boyutu göz ardı edilen yeni sistemin, tahribatları tahmin edilenin de ötesinde olabilecek.

Ortalık daha fazla karışmadan, tam güme dönüşen bu yasaya, yargı tarafından bir neşter atılması bekleniyor…

Şükrü KIZILOT