SSK, BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI’NDA YENİ DÖNEM NELER GETİRİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olan sigortalı, emekli ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanacak sağlık yardımlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)” Resmi Gazetede yayımlandı. 15 Haziran 2007 tarihinden geçerli olmak üzere; SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’nın sağlık hizmetlerinde uygulama birlikteliğine gidilmiş oldu. Tek çatı altında toplanan sistemin yeni adı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU olmuştur. (SGK)

Doğan Sağlık Grubu SGK ile anlaşmalarını revize ederek bu kuruma bağlı vatandaşlara geniş çaplı hizmet vermektedir.

Doğan Tıp Merkezi’nden bundan böyle SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı mensupları da karnelerini kullanarak tedavi olabilmektedir.

Daha önce Bağkurlulara ayaktan tedavilerde hizmet vermeyen Doğan Hastanesi yeni yapılanmayla bu alanda da Bağkurlu hastaların hizmetindedir.

SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

Özel sağlık tesislerine müracaat

SSK mensupları sözleşmeli özel sağlık tesislerine doğrudan müracaat edebiliyorlardı.

Bağ-Kur mensupları sadece yatarak tedavilerde sözleşmeli özel sağlık tesislerine doğrudan müracaat edebiliyorlardı.

Emekli Sandığı mensupları, birinci basamak sözleşmeli özel sağlık tesislerine doğrudan, ikinci basamak özel sağlık tesislerine sevk ile müracaat edebiliyorlardı.

Yeni uygulama ile sözleşmeli özel sağlık tesislerine ayaktan ve yatarak tedavilerde doğrudan müracaat edebilmeleri imkanı sağlandı.

Yatan hastalarda ilaç ve malzeme temini

Yatan hastalara kullanılacak ilaç ve malzemelerin büyük bir kısmının kamu hastanelerince temini zorunlu değildi. Gerektiğinde reçeteye yazılıyor ve hastalar veya yakınları tarafından dışardan emin ediliyordu.

Yeni uygulama ile Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra yatan hastalara kullanılacak ilaç ve malzemelerin hastanelerce temin edilmesi zorunluluğu getirildi. Böylece hastalar ve yakınlarının ilaç ve malzeme temininde yaşadıkları sıkıntılar önlenmiş olacaktır.

Sürekli kullanılan raporlu ilaçların reçetesiz eczaneden alınması

Raporlu ilaçlar, üç ayda bir hastaneye gidilerek reçete yazdırmak suretiyle alınıyordu.

Yeni uygulama ile tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol v.b. gibi uzun süre ilaç kullanılmasını gerektiren hastalıklarda rapor ve sadece bir kez reçete düzenlenmesi yetecektir. Bu şekilde hastalar, iki yıl boyunca ilaçlarını her seferinde reçete yazdırmadan doğrudan eczaneye giderek üçer aylık miktarlarda alabileceklerdir.

Raporlu ilaçların bitmeden temin edilmesi

Raporlu ilaçların yeniden alınabilmesi için hastanın daha önce almış olduğu ilaçların bitmiş olması gerekiyordu.

Yeni uygulama ile hastanın daha önce almış olduğu raporlu ilaçlar bitmeden 7 gün öncesinde de alabilmelerine imkan verildi. Böylece farklı zamanlarda biten ilaçlar için ayrı ayrı reçete yazdırmaya ve eczaneye gitmeye gerek olmayacaktır.

Özel Diyaliz Merkezinde Tedavi Gören Hastalar

Özel diyaliz merkezinde sadece diyaliz tedavisine ilişkin ilaçlar yazılabiliyordu.

Yeni uygulama ile hastaya kullanılması gerekli görülen tüm ilaçlar diyaliz merkezindeki ilgili hekimce yazılabilecektir. Bu sayede hastaların diyaliz dışında kullanmaları gereken ilaçları için ayrıca sağlık tesislerine gitmelerine gerek kalmayacak ve hasta mağduriyeti önlenecektir.

Sünnet

Sadece hemofili gibi hastalığı bulunanlara sağlık kurulu raporu çıkartılarak sünnet yapılması halinde ödeniyordu.

Yeni uygulama ile sözleşmeli sağlık tesislerinde yapılan sünnet giderleri sağlık kurulu raporuna gerek olmaksızın ödenecektir.

Kayak: http://www.doganhastanesi.com