Genel SağlıkHABERLER

SOKAK ÇOCUKLARI FİZİKSEL VE DUYGUSAL İSTİSMARA UĞRUYOR

İzmir ve Ankara sokaklarında yaşayan çocukların ebeveynlerinin eğitim düzeyinin çok düşük olduğu, bu durumdaki çocukların en az 4 kardeşi bulunduğu belirlendi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sezen Zeytinoğlu’nun İzmir ve Ankara sokaklarında çocuklarla yaptığı alan araştırmalarının sonuçlarına göre, çocukların çoğu ergenlik öncesinde veya ergenliğin ilk döneminde bulunuyor. İzmir örnekleminde en büyük yığılmanın (yüzde 46), 11-15 yaş grubunda olduğu gözlenirken, Ankara’da ise 13-15 (yüzde 57) yaş grubunda olduğu tespit edildi. Her iki şehirde de 8-10 yaşları arasında bir çok çocuğun, sokakta çalışmakta olduğu görüldü.

İzmir ve Ankara’da çocukların yüzde 15 kadarı, sokakta çalışmaya sekiz yaşından daha küçükken başlamış olduklarını belirttiler. Araştırma, sokak çocuklarının yüzde 82-89’unun, parçalanmış ailelerden geldiğini de ortaya koydu. Araştırmanın ortaya çıkardığı bir başka önemli gerçek de, sokakta yaşayan çocukların ebeveynlerin eğitim düzeylerinin çok düşük olduğu yönünde.

Babalarının büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu veya ilkokuldan terk oldukları, annelerin yarıdan fazlasının ise hiç okula gitmedikleri dikkat çekiyor. Annelerin yüzde 90’dan fazlasının ev dışında çalışmadıkları, babaların yüzde 44’ünün de halihazırda işsiz olduğu anlaşıldı.

Sokakta yaşayan çocukların ailelerinin sahip oldukları çocuk sayısı da çok yüksek. İzmir için yüzde 43’ünün 4-6 çocuk, yüzde 26’sının ise 6 çocuktan fazlasına sahip oldukları görüldü.

Araştırmaya katılan çocuklar, sokakta bulundukları sürelerde fiziksel ve duygusal istismara uğradıklarını söylediler. Genel olarak kimler tarafından istismar edildikleri sorulduğunda ise ilk sırayı, ‘büyük çocuklar’ aldı. Çocukların çoğunluğu, şiddetle karşılaştıklarında akranları tarafından korunduklarını belirttiler. Çocuklar, birbirlerine para verdiklerini, bir kısmı da (yüzde 30) paraya veya yiyeceğe ihtiyaçları olduğunda, zaman zaman çevredeki esnafa başvurduklarını ve destek gördüklerini bildirdiler.