ŞİZOFRENİ DERNEKLERİ FEDERASYONU, 1’İNCİ YAŞINA “ŞİZOFRENİ’DE TOPLUM ÖNDERLERİ”Nİ YETİŞTİREREK GİRİYOR.

Şizofreni Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, dernek başkanları, hasta, hasta yakını, gönüllüler ve ruh sağlığı çalışanlarından oluşan seçilmiş bir gruba yönelik “Şizofreni Toplum Önderleri” konulu seminer, Johnson & Johnson – Janssen-Cilag’in desteğiyle 16-17 Mart tarihlerinde Armada Otel’de gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl, farklı şehirlerde aynı amaçlarla kurulan şizofreni derneklerinin ülke düzeyinde örgütlenerek birleşmesi ile tek bir çatı altında toplanan şizofreni dernekleri, dayanışma içinde güç birliği yaparak; toplumun şizofreni hastalığı konusunda bilgilendirilmesini, toplumsal desteğin artırılmasını, şizofreninin tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgili tüm olanakların seferber edilmesini hedefliyorlar.

Şizofreni dostları şimdi de şizforenide toplum önderlerini yetiştirmek için kolları sıvadılar. Dernek üyesi olan, hasta ve hasta yakınları ile gönüllüler, şizofreni ve sivil toplum örgütü yöneticiliği konusunda eğitim alarak federasyonun gelecekte daha da güçlenmesi için çalışacaklar.

Şizofreniye yakından bakın…

Şizofreni tedavi edilebilir bir beyin hastalığıdır.
Şizofreni hastaları, olanak yaratılırsa çalışabilir.
Şizofreni hastalarının saldırgan ve tehlikeli oldukları biçiminde bir genelleme yapılamaz.
Şizofreni toplumda çok yaygın olmasına karşın, bugüne kadar çok ihmal edilmiş bir hastalıktır. Hem yokmuş gibi davranılmış, hem de şizofreni kelimesi üzerinde yanlış ön yargılar gelişmiştir.

Genellikle genç yaşta başlayan, yeti yitimine yol açan, hastanın ve hasta ailesinin yaşam kalitesini azaltan bir hastalık olan şizofreniye eskiye oranla daha çok ilgi gösterilmektedir. Avrupa’da, A.B.D.’de ve ülkemizde bu konu ile ilgili geniş kampanyalar düzenlenmektedir.

Şizofreni belirtileri; günlük olağan işleri yapamama, içe kapanma, toplumdan uzaklaşma, garip ve uygunsuz davranışlarda bulunma, garip düşünme, aşırı şüphelenme, gerçekte olmayan sesler işitme şeklindedir.

Bugün, şizofreni hastalarının çoğunluğu, uygulanan ilaç tedavisi ile çalışabilecek noktaya gelebilmektedir.

Yok sayıldığı ve ilgilenilmediği sürece şizofreni, bireysel ve toplumsal bir sorun olmaya devam edecektir.