Genel SağlıkHABERLER

SİGARAYLA, ÖLÜM ARASINDA!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yaptığı çalışmayla sigara kullanımının rakamsal boyutunu ortaya koydu. Bugün erişkin nüfusun yaklaşık üçte biri (1,1 milyar kişi) sigara kullanıyor.

İnsanlık nereye?

Erkeklerin yaklaşık %47’si ve kadınların %12’si sigara kullanıyor. 2025 yılında bu rakamın 1,6 milyarın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de ise her iki kişiden birisi aktif sigara içicisi.

Gelişmekte olan ülkelerde erkeklerin %42 ‘si ve kadınların %24’ü sigara kullanırken, gelişmiş ülkelerde bu oranlar daha düşüktür.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tahminlerine göre 2030 yılına kadar her yıl 10 milyon kişi sigara kullanımına bağlı hastalık nedeniyle ölecek.

Sigara kullanımına bağlı hastalıklar tüm dünyada önlenebilir hastalıkların tek başına en büyük nedeni. Sigara kullanımı ölümcül ve işlev kaybına yol açan 25 ana hastalıktan (akciğer kanseri ve diğer kanser tipleri, iskemik kalp hastalığı ve kronik solunum yolu hastalıkları dahil) sorumlu.

Sigara kullanımı diğer yaygın hastalık nedenlerinden çok daha fazla sayıda ölüme yol açıyor. Örneğin 1999-2000 tarihleri arasında AIDS nedeniyle 2,7 milyon, trafik kazalarında 1,2 milyon kişi, cinayet ve şiddet olaylarında 500 bin kişi kişi, savaş veya iç çatışmalarda 300 bin kişi öldü. Aynı dönem sigara içiminden dolayı 4 milyon kişi hayatını kaybetti.

Avrupa’da 40-69 yaş arası kişilerdeki ölümlerin üçte birinden fazlası sigara kullanımına bağlı.

Uzun süre sigara kullanan tüm insanların yarısı sigara kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor ve orta yaşta ölüyorlar.

1994’te Dünya Bankası tütünün global ekonomik yükünün 200 milyar dolar olduğunu hesapladı.

Araştırmalar sigaranın bırakılmasının tütüne bağlı hastalık riskini büyük ölçüde azalttığını gösteriyor; sigara kullanımına bağlı ölümlerin çoğu yoğun sigara bıraktırma müdahaleleri ile önlenebiliyor.

Sigaranın bırakılması en fazla maliyet avantajı sağlayan sağlık müdahalelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Sigaranın bırakılmasından bir yıl sonra koroner kalp hastalığı riski %50 azalıyor ve 15 yıl içinde KKH (konjestif kalp hastalığı) riski yaşam boyu hiç sigara içmeyen kişideki risk ile benzer duruma geliyor.

Tütün kullanımındaki global eğilimler tütün tüketiminin 1970-1990 arasında yüksek gelire sahip ülkelerde azaldığını ve düşük-orta gelir düzeyindeki ülkelerde düzenli olarak arttığını gösteriyor.