Genel SağlıkHABERLER

SİEMENS, TÜM DÜNYADA GELECEĞİN YARATICILARINI ARIYOR

Siemens Sağlık’ın Almanya’daki “Innovation Think Tank” (İnovasyon Beyin Takımı), yüksek lisans ve doktora da dahil olmak üzere her yaştan öğrenciyi geleceğin yaratıcıları arasında yer almaya davet ediyor.

Siemens AG içinde disiplinler arası yenilikleri teşvik etmek üzere kurulan bir platform niteliğindeki Inovasyon Beyin Takımı, tüm dünyada sağlık alanında yeni yaratıcıları aramaya başlıyor. Bugüne kadar 115’in üzerinde icadıyla sıra dışı bir rekora sahip olan Inovasyon Beyin Takımı Platformu, yüksek lisans ve doktora da dahil olmak üzere her yaştan öğrenciyi geleceğin mucitleri arasında yer almaya davet ediyor.

Başvuruların 13 Şubat 2011 tarihine kadar kabul edildiği yarışmanın amacı; kronik hastalardaki (diyabet, kronik kalp hastalığı, felç vb) artışın sağlık bakım sistemleri üzerinde yarattığı olağanüstü yükü azaltmak ve insanlığa yardımcı olacak fikirleri hayata geçirmek.

Geleceğin sağlık teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla ilk defa düzenlenen yarışma kapsamında; yaşlanan nüfus için çözüm önerileri, yeni teşhis ve tedavi görüntüleme cihazları ve yöntemleri, görüntüleme cihazları bileşenleri, görüntüleme cihazlarını destekleyen altyapılar ve gelişmekte olan ülkeler için kırsal ortam bakım ürünleri ana başlıkları altında yeni fikirler değerlendirilecek.

Yarışma ayrıca kronik hastalık yönetimi, ev bakım cihazlarına (örneğin kan şekeri takibi, kan basıncı takibi vb.) yönelik yeni iş fikirleri ve sağlık bakım iş modelleri olmak üzere sağlıkla ilgili her konuda yeni iş fikir ve çözüm önerilerine açık olacak.

İlk 10 aday Almanya’daki kampa katılacak

Yarışmanın 1‘inci, 2‘nci ve 3’üncüleri sırasıyla 5000 euro, 3000 euro ve 2000 euro ödül kazanacak. İlk 10 adaya, 3 ay boyunca Siemens mucitleriyle birlikte gerçek yaşam problemleri üzerinde çalışma imkânı verilecek. Siemens A.G, 10 adayın, ulaşım ve konaklama masraflarının yanı sıra mucitlerin 3 aylık dönemde temel ihtiyaçlarını giderebilmeleri için özel bir ödeme de yapacak.

Adaylar, bu 3 ayda, ödül kazanan fikirlerini gerçekleştirme veya Siemens’in önerdiği inovasyon projelerinden herhangi birinde çalışma şansına sahip olacak. Mucitleri 3 aylık kampta üzerinde çalıştıkları projeler ise Siemens çalışanlarından oluşan bir komite tarafından; ticari/ekonomik değer (yüzde 25), sosyal değer/etki (yüzde 25), yenilikçi değer (yüzde 25) ve teknik gerçekleştirme değerine (yüzde 25) dayalı olarak değerlendirecek.

Adayların yarışmaya katılabilmesi için; fikirlerinin kendi fikri mülkiyetleri olduğunu ve fikrin başka yarışmalara sunulmadığını doğrulamaları, akademi veya araştırma enstitülerinden bir ‘itirazsızlık belgesi’ almaları ve fikirlerini üçüncü taraflara ifşa etmemeleri isteniyor.

Yaşıma katılım koşulları:

1. Bir aday en fazla 3 fikir sunabilecek. Yalnızca son sunuş tarihi ve öncesinde teslim alınan fikirler değerlendirilecek.

2. Fikirler gruplar halinde sunulabilecek. Takımlardaki maksimum katılımcı sayısı ise 3 kişi olabilecek. Yarışmaya takım halinde girilmesi durumunda, ödül adaylar arasında paylaştırılacak.

3. Başvuru için proje özeti; her bölüm en fazla 500 kelime olmak üzere: Problem tanımı, Mevcut durum, Çözüm önerisi, Avantajlar/kullanım (gerekliyse niceliksel bir değerlendirmeyle birlikte) içerecek şekilde hazırlanacak.

4. Projenin tamamının elektronik bir form içinde gönderilmesi ve prototipin/fikrin ayrıntılarını, uygulama adımlarını, takım profilini ve ilgili kurumlardan bir itirazsızlık sertifikasını içermesi gerekiyor.

5. Proje raporunun tamamının (formda) 10 sayfayı geçmemesi gerekiyor.

6. Uluslararası bir yarışma olduğu için raporun İngilizce olarak yazılması isteniyor.

Sonuçların Mart 2011’de açıklanacağı olan yarışmaya katılım şartlarına ve detaylı bilgiye, http://www.siemens.com/innovationthinktank adresinden ulaşılabilir.

Tarihler

• Yarışma başlangıcı: Aralık 2010
• Özet gönderim son tarihi: 13 Şubat 2011
• Bütün proje son gönderim tarihi: 28 Şubat 2011
• Sonuçların açıklanması: Mart 2011
• Ödül töreni: 9 Mayıs 2011
• İcat kampı: En iyi 10 fikir sahibi: Mayıs-Temmuz 2011, Almanya (yer belirtilecek)