SAĞLIKTA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ KONFERANSI YAPILDI.

Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği Başkanı Dr Hasan Kuş ise “Türkiye de hekimlere ne kadar ödeme yapıldığı ile ilgi performans ölçümü yapılıyor , Avrupa da ise….

Sağlıkta Kalite iyileştirme derneğinin düzenleği, Sağlıkta Performans Ölçümü Kongresi bugün Polat Renasainnce Otelde 300 kişinin katılımı ile yapıldı. Yerli ve yabancı bir çok konuşmacının olduğu konferansın en önemli konuşmacısı The Joint Commision Araştırma Bölümü Başkanı Jerod M. Loeb idi. Sayın Loeb konuşmasında 100 yıldır devam eden ölçüm sistemlerine değinerek, dünyada ki sağlıkta kalite gelişimi ve performans ölçümü konusunda 90 yılın portresini çizdi ve gelişimini gözler önüne serdi.

Avrupa da 2000 yılından bu yana performans çalışması ile ilgili zorunlu devam eden Felç, Kalp Krizi, Akciğer Kanseri gibi 6 klinik durum için 36 ayrı göstergede tüm hastanelerin performansı takip edilmesi konusu ve bunların sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Loeb konuşmasında Avrupa da ve tabii Türkiye de bu konular doktorlar ve hastane tarafından takip edilmesi gereken mecburi konular, Amerika da ise sistem daha az zorunlu ama tüm bu araştırmalarda elde edilen sonuçlar bizi daha kaliteli ve çözüme yönelik sonuçlara götürüyor dedi.

Türkiye de ki ve dünyada ki performans ölçümü sistemlerini özetleyen dernek başkanı Dr Hasan Kuş ise “Türkiye de hekimlere ne kadar ödeme yapıldığı ile ilgi performans ölçümü yapılıyor , Avrupa da ise nasıl hizmet verildiği ve daha verimli çalışmasına göre para ödeniyor. Amerika da ise sonuçlarını daha iyi paylaşana ve verimli sonuç raporu verene ödeme yapılıyor dedi Ayrıca Dr. Kuş, yukarıda değindiğimiz 7 yıldır Avrupada ki diğer ülkelerle birlikte hastane bazında çalışılan zorunlu performans ölçümü çalışmalarına Türkiye’nin de oldukça verimli olarak katıldığını belirtti. Bu konferansın parelelinde bir çalışma gurubu oluşturularak bundan sonra Türkiye de neler yapmalı konusu da dikkat çekilerek, yapılan araştırmalar ve sonuçlarının www.skid.org.tr de yayınlanacağını belirtti.