TEKB SEMİNERLERİNDE HER BOYUTUYLA İLAÇ VE SAĞLIK TARTIŞILIYOR

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği’nin (TEKB) 21 Nisan’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Fuar Merkezi’nde düzenlediği seminer dizisinin en ilginç konuğu, IMS Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Dağıtım Kanalları Direktörü Gerry Williams oldu. Williams, “Avrupa’da Yeni İlaç Dağıtım Trendleri” konulu bir sunum yaptı.

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) tarafından 21 Nisan’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Fuar Merkezi’nde düzenlenen seminer dizisinin en ilginç konuğu, IMS Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Dağıtım Kanalları Direktörü Gerry Williams oldu. Williams, “Avrupa’da Yeni İlaç Dağıtım Trendleri” konulu bir sunum yaptı.

Williams sunumunda, 2005’te global düzeyde son 10 yılın en düşük büyümesinin yaşandığını, Kuzey Amerika’da büyüme yavaşlarken Japonya’da pozitif yönde bir gelişim görüldüğünü söyledi. Yeni büyüme modellerini biri fiyatlandırma ve finansman, diğeri erişim olmak üzere iki bölümde inceleyen Williams, fiyatlandırma ve finansman kapsamında jenerik ilaç ikamesi, fiyat ve paralel ticareti; erişim kapsamında ise yenilik ve hasta taleplerini ele aldı. İlaç dağıtımı konusuna da değinen Williams, yeni kanalların ortaya çıkmasında para ödeyenlerin ve hastaların önemli rolü olduğunu belirterek, yeni oluşan kanalları, hastanelerin ayakta tedavi birimleri, özel uzmanlığa sahip eczaneler ve evde bakım olarak sıraladı. Williams farklı iş modellerinin oluşmaya devam etmesinin ve pazara yeni dinamiklerin hakim olmasının kaçınılmaz olduğunu da ifade etti.

21 Nisan günkü seminerlerde İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Dr. Mahmut Tokaç’ın “İlaç ve Eczacılık Alanındaki Gelişmeler”, Prof. Dr. Arman Kırım’ın “İnovasyon (Yaratıcılık) ve Eczane Bazında Değerlendirme”, Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği Başkanı Ecz. Cengiz Celayir’in “Son Üç Yılda İlaç Sektöründeki Gelişmeler” ve İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz’ün “Dünyada ve Türkiye’de Eşdeğer İlaç Pazarı” konulu sunumları da ilgi çekti.

TEKB seminerleri, 23 Nisan’a kadar devam edecek. Bu kapsamda yapılacak sunumlardan bazıları, “Eczanede Renklerin Dili” (Soysal Danışmanlık’tan Pınar Salman) ve “Serbest Eczanelerde Klinik Eczacılık Uygulamalarının Avrupa Perspektifi” (Mara Pereira Guerreiro) olarak sıralanıyor.

www.bizimeczane.com

Türkiye’deki mevcut eczacı kooperatiflerinin üst birliği olarak kurulan Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB), dünyada ve Türkiye’de eczacılık sektörüne yönelik gelişmeleri yakından takip etmekte; ortak kooperatiflerin ve üye tabanlarının gelişmesi için özendirici önlemler almakta; ilaç ve eczacılık konularında yeni proje ve etkinliklere imza atmaktadır. Üyelerini güçlendirerek güçlenmeyi ilke edinen TEKB, Türkiye’deki tüm eczacı kooperatiflerinin sosyal ve ekonomik açıdan ortak sesi olmayı amaçlamaktadır.