Genel SağlıkHABERLER

ÇALIŞANLARDA; TEK KADRO’YA “EVET”, AYRIŞTIRMAYA “HAYIR”

Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün : “Sağlık çalışanları arasındaki 4/b, 4/c, sözleşmeli, vekil ayrımı ortadan kaldırılmalı, aradaki maaş farkları düzeltilmeli ve hepsi kadroya alınmalı, Memurlara toplu sözleşme…

Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün tarafından yapılan açıklama şöyle : “Sağlık çalışanları arasındaki 4/b, 4/c, sözleşmeli, vekil ayrımı ortadan kaldırılmalı, aradaki maaş farkları düzeltilmeli ve hepsi kadroya alınmalı, Memurlara toplu sözleşme ve grev hakkı verilmeli, Çalışanlar arasındaki döner sermaye adaletsizliği giderilmeli, Tam gün yasasında unutulan hekim dışı personelin hakları verilmelidir.”

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Tüm Sağlık-Sen) sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için; Çalışanlarda; Tek Kadro’ya “EVET”, Ayrıştırmaya “HAYIR” diyor..

Sendika Genel Başkanı Okay ERÖZGÜN: “Sağlık çalışanları arasındaki 4/a, 4/b, 4/c, sözleşmeli ve vekil ayrımı ortadan kaldırılmalı. Memurlara toplu sözleşme ve grev hakkı verilmeli. Çalışanlar arasındaki döner sermaye adaletsizliği giderilmeli, Tam gün yasasında unutulan hekim dışı personelin hakları verilmeli” dedi. Memurlar arasında aynı işi yapanlar arasındaki maaş farkı düzeltilmeli eşit işe eşit maaş uygulanmalıdır. Çalışanlar arasındaki bu uçurum kaldırılarak eşitlik sağlanmalı, yaşam kalitesi yükseltilmelidir. Ancak bu şekilde çalışanların verimliliği artırılmış olur.

Tüm Sağlık-Sen Genel Yönetim Kurulu toplu görüşme sürecinde hükümetten taleplerini belirledi. Sendikanın 11 maddeden oluşan talepleri şöyle:

TOPLU SÖZLEŞME ve GREV HAKKI VERİLMESİNİ

Toplu görüşmeye son verilerek, ILO sözleşmesi, AHİM kararları gereğince, Anayasal ve yasal düzenlemeler yapılarak toplu sözleşme ve grev hakkı acilen kamu çalışanlarına verilmelidir.

TEK KADRO UYGULAMASINA GEÇİLMESİNİ

Farklı statüde vekil, 4/b,4/c,4924 gibi sözleşmeli olarak çalışan ve sayıları 100.000’i geçen personelin, yürütmüş olduğu işlemlerin kamunun asli ve sürekli hizmetleri arasında olması nedeniyle acil olarak kadroya alınması Anayasanın gereğidir.

Gerekli düzenlemeler yapılana kadar vekil, 4/b,4/c,4924 gibi değişik kadrolarda çalışanlar acil olarak 4/a kadrosunda çalışanların özlük ve sosyal haklarından yararlanmalıdır.

DÖNER SERMAYE ADALETSİZLİĞİ

Döner sermaye sistemi tekrar yapılandırılmalıdır. Yıllık İzin ve şua izninde döner sermaye katılım payı kesilmemelidir. Performans sistemine bağlı olmayan Yardımcı Sağlık Personeli ve Genel İdare Hizmetlerinde çalışanların ödemeleri Ocak ve Temmuz ayında açık ve net olarak belirtilen miktarlar Sağlık bakanlığı tarafından açıklanmalıdır. Döner sermaye miktarları mevki ve kadro unvanına göre tüm ülkede aynı miktarda ödenmelidir. Ödemeler her ayın 15’inde düzenli olarak maaş ile birlikte yapılmalıdır. Tüm çalışanların döner sermaye ödentisi emekliliğe yansıtılmalıdır.

NÖBET ÜCRETLERİNİN ARTTIRILMASINI

Resmi tatiller ve hafta sonlarında tutulan nöbetlerde ücretler %100 arttırılmalıdır.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ve GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARININ DÜZENLİ YAPILMASINI

Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarının ihtiyaca göre kadroların belirlenerek düzenli olarak her yıl ya da iki yılda bir yapılmalıdır.

ÇOCUK YARDIMININ TEKRAR DÜZENLENMESİNİ

Çocuk yardımı günümüz koşullarında tekrar güncellenmeli ve çalışan anne ve baba olmak üzere her ikisine de ödenmelidir.

DİNİ BAYRAMLARDA İKRAMİYE VERİLMESİNİ

Dini bayramlar öncesinde tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına 500,00 TL ikramiye verilmelidir.

YIPRANMA TAZMİNATININ VERİLMESİNİ

Sağlık alanına çalışanların yapmış oldukları işler ve karşılaşmış oldukları mesleki riskler göz önünde bulundurularak fiili hizmet zammından istifade etmeleri gerekir. Ayrım yapılmaksızın sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerinde çalışanlara fiili hizmet zammı hakkı verilmesi adına gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

SHÇEK ÇALIŞANLARININ TAZMİNATININ YÜKSELTİLMESİNİ

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda çalışan yaklaşık 8 bin kişinin almakta olduğu tazminat miktarı çok komik bir rakam olup bu rakam iyileştirilmeli ve ciddi bir miktara kavuşturulmalı.

24 SAAT ÇALIŞAN KREŞLERİN AÇILMASINI

Sağlık Bakanlığı genelgesine göre kreş açılabilmesi için ilgili kurumda çalışanlarının 0–6 yaş gurubunda en az elli çocuğun bulunması gerekiyor. Ama kreş açılamıyor. Nöbet usulü ile çalışılan yerlerde mağduriyetin giderilebilmesi için 24 saat hizmet verebilecek kreşler açılmalıdır. Kreşler ücretsiz olmalıdır.

TAM GÜN YASASINDA UNUTULAN HEKİM DIŞI PERSONELİN;

Döner Sermaye Tavan oranın artmasını,

Döner Sermaye ödemesinin en az % 50 sinin emekliliğe yansımasını,

Riskli birimlerde çalışanlara mesleki zorunluluk sigortası getirilmesini,

Maaşlara seyyanen 250 TL sabit ek ödeme yapılmasını,

Döner Sermayenin maaşlara yansıtılarak düzenli ödenmesi,