Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 1 SAAT DAHA AZ MESAİ YAPACAK

Türk Sağlık- Sen’den açıklama…

Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklamada Tam Gün yasasının bazı hükümlerinin Ağustos ayı ile birlikte hayata geçirileceği ifade edildi. Açıklamada sağlık çalışanlarının artık 1 saat daha az çalışacağına dikkat çekilerek, “30 Temmuz 2010 itibariyle Tam Gün Yasasının bazı maddeleri yürürlüğe girmiştir. 2368 Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun’un yürürlükten kaldırılmasıyla artık sağlık çalışanlarının günlük çalışma süresi 9 saatten 8 saate inmiş 12 Eylül’ün sağlık çalışanlarına uyguladığı adaletsizlik son bulmuştur. Sağlık çalışanları kamuda görevli tüm memurlar gibi artık günde 8 saat olmak üzere haftada 40 saat görev yapacaklardır.” denildi.

Açıklamada doktorlara Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası zorunluluğunun da başladığı belirtilerek, Türk Sağlık-Sen üyesi çalışanlar için sigorta şirketleri ile anlaşmanın yapıldığı, üye doktorların bu hizmetten yararlanacağı ifade edildi. Ayrıca açıklamada mesai dışı çalışmaya döner sermaye getirilmesi, genel idari hizmetlerde görev yapan sözleşmeli çalışanlara döner sermaye verilmesi ve ruh sağlığı, enfeksiyon organ ve doku nakli, birimlerinde döner sermaye ödemelerinin riskli birimler katsayısından yapılması gibi döner sermaye değişikliklerinin de yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Anayasa Mahkemesi döner sermaye ile ilgili bu hükümlerin getirildiği ilgili maddeyi iptal etmiş fakat bu iptal nedeniyle doğacak hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla iptal kararının yürürlüğe girme tarihini kararın Resmi Gazetede yayınlanma tarihinden 9 ay sonrasına yani 22 Nisan 2011 tarihine ertelemiştir. Sağlık Bakanlığı bu tarihe kadar yapacağı yeni düzenlemeye kadar bu değişiklikler uygulanacaktır.” denildi.