Genel SağlıkHABERLER

AĞIR KRONİK MENTAL HASTALIKLARDA TEDAVİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

30 Mart-02 Nisan 2011 tarihleri arasında düzenlenen Gazi Günleri kapsamında Janssen’in desteği ile yapılan sempozyumda ağır kronik mental hastalıklarda tedavi işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

30 Mayıs 2011, İstanbul – Janssen, Mart ayı sonunda Gazi Üniversitesi tarafından Kıbrıs’ta düzenlenen Gazi Günleri kapsamında ağır kronik mental hastalıklarda tedavi işbirliğini önemi ile ilgili bir sempozyum düzenledi. Sempozyuma Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Nesrin Dilbaz ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Füsun Akdeniz konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumda konuşan Doç. Dr. Nesrin Dilbaz, özellikle şizofreni ve bipolar bozukluk gibi ağır mental hastalıklarda erken tanı ve tedavinin hastalığın ilerlemesinde etkili olduğunu söyledi. Dilbaz, “Bu tür hastalıklarda hastaların tedaviye uyumu minimum düzeyde oluyor. Çünkü hastaların büyük çoğunluğunda içgörü eksikliği söz konusu yani hastalar hasta olduklarını kabul etmiyorlar. Tedaviye uyum olmadığı zaman ise hastaların psikozu kötüleşiyor, relaps riski 5 kat artıyor, hastaneye yatış gerekebiliyor, suicidal ve hatta daha kötüsü homicidal eğilimler baş gösteriyor. Tüm bunları önleyebilmek için ilaç kullanımına, Bilişsel Davranışçı Müdahale ve LEAP gibi tekniklerle psikolojik desteğe ve aileye yönelik müdahalelere başvuruyoruz. Sonuç olarak, tedaviye uyum şizofrenide sıkça rastlanan bir sorun ve çok ağır sonuçları var. Bu problemle baş edebilmek için var olan tüm farmakolojik ve terapötik seçenekleri kullanmamız gerekiyor,” dedi.

Prof. Dr. Fisun Akdeniz ise konuşmasında bipolar bozukluklarda tedavi işbirliğinin önemine değindi. Akdeniz, mani ve depresyon gibi iki uçta seyreden bu hastalığı şizofreniden ayıran en büyük özelliğin ise hastaların geçirdiği iyi zamanlar ve anlar olduğuna dikkat çekti. Akdeniz, “Bipolar hastaların iyi zamanları da olduğundan bu hastaların tedaviye uyumu şizofrenlere göre çok daha düşük. Eğer bu hastalarla bir tedavi işbirliği kurabilirsek hastalığın şiddetini azaltabilir ve hastaları tedavinin etkili olduğuna inandırabiliriz. Bu anlamda da uzun etkili enjeksiyon tedavisi bizim için çok önemli. Yapılan çalışmalar bu tedaviyi alan hastalarda hastalığın tekrar etme oranlarının anlamlı bir şekilde azaldığını gösteriyor,” dedi.